Jelica Petrović

Jelica Petrović, doktor psiholoških nauka, univerzitetski profesor, psihološki savetnik,  akreditovani psihoterapeut i stručni saradnik OLI centra. Edukovana iz O.L.I. – integrativne psihodinamske psihoterapije i REBT – racionalno-emotivno bihevioralne terapije. Autor je dve samostalne monografije i više desetina naučnih i stručnih članaka iz oblasti psihologije razvoja. Stručni je saradnik u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

Bavi se individualnim i grupnim radom, usmerena na oblast ličnog razvoja, emotivnih odnosa i sporta.

Živi i radi u Novom Sadu.

Kontakt:

tel: +38164 146 53 62

emailjelicans@gmail.com

0