Jelica Petrović

Jelica Petrović, doktor psiholoških nauka, univerzitetski profesor, psihološki savetnik i akreditovani psihoterapeut i edukator. Edukovana iz O.L.I. – integrativne psihodinamske psihoterapije i REBT – racionalno-emotivno bihevioralne terapije. Autor je dve samostalne monografije i više desetina naučnih i stručnih članaka iz oblasti psihologije razvoja. Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

Bavi se individualnim i grupnim radom, usmerena na oblast ličnog razvoja, emotivnih odnosa i sporta.

Živi i radi u Novom Sadu.

Kontakt:

tel: +38164 146 53 62

emailjelicans@gmail.com