Obaveštavamo vas da OLI centar, počev od 16. marta 2020. godine, prelazi u potpunosti na online edukaciju u SVIM svojim centrima. O svim detaljima edukanti će biti obavešteni putem Viber grupa, a uputstvo za pristup virtuelnoj učionici dobiće putem mejla.

Moduli u rasporedu će biti prilagođeni online edukaciji, a sve izmene će, kao i do sada, biti prikazane na pristupnom linku za raspored u narednom periodu.

Ova odluka važi sve dok ne dobijete obaveštenje o njenom ukidanju.

OLI psihološko edukativni centar