Dragi prijatelji,

Još uvijek se možete priključiti grupi koja se formira u Tuzli!

 

Edukacija za:
*psihoterapeute detaljnije
*psihološke savetnike detaljnije
*life coach-eve detaljnije

 

 

Prijavite se na:
Broj telefona: 061 285 775 
Email: olicentarbih@gmail.com

Dobro došli!