Poštovani prijatelji,

U Podgorici je u toku upis na edukaciju za buduće psihoterapeute, psihološke savetnike i life coach-eve OLI integrativnog psihodinamskog metoda.

Informacije i prijave:
Ukoliko želite da se prijavite ili dobijete informacije, pišite u inbox stranice OLI Centar Crna Gora
ili na mail adresu olicentarcg@gmail.com
ili putem telefona: 067380612

Ko se može prijaviti:

– U edukaciju iz „life coachinga“ se mogu uključiti kandidati bilo kog obrazovnog profila.
– U edukaciju iz savetovanja/psihoterapije mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu nekog od fakulteta humanističkog usmerenja, kao i studenti tih fakulteta (psihologija, andragogija, medicina, pedagogija i dr.) .

Nakon uvodnog modula možete nastaviti edukacije za budućeg:
– life coach-a (kandidati bilo kog obrazovnog profila) Više o edukaciji možete pogledati ovde:
http://olicentar.rs/edukacija-iz-life-coachinga/

– psihološkog savetnika više o edukaciji možete pogledati ovde: http://olicentar.rs/edukacija-za-savetnike/

– psihoterapeuta više o edukaciji možete pogledati ovde: http://olicentar.rs/edukacija-za-psihoterapeute/

Sve edukacije iz OLI Metoda su akreditovane od strane Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i vode do sertifikata EAC-a (Evropske asocijacije za savetovanje)
i do nacionalnog sertifikata akreditovanog „life coacha“ ( Evropska asocijacija za integrativni koučing i mentoring EAIPCM )
/ psihološkog savetnika/ psihoterapeuta ( Evropska asocijacija za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju EAIPP ) ,
i članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).

*******************************************************************************************
Edukacija počinje dvodnevnim uvodnim modulom :, nakon čega se dobija sertifikat i mogućnost nastavka edukacije u željenom pravcu.

Dobićete priliku da upoznate OLI metod i primenite osnovne tehnike savremenog psihodinamskog načina pristupa čoveku.

Uvodni modul rezervisan je za:
– Tehnike Otkrivanja Lične Istine u radu sa sobom i drugima.
– Upoznavanje sa bazičnim sposobnostima i kontra-sposobnostima neophodnim za dostizanje sposobnosti za ljubav i rad, koje su od suštinske važnosti za rad sa ljudima.
– Bazične pristupe rada na sebi i drugima u procesu life coachinga, savetovanja i psihoterapije u OLI metodu.
Dobićete priliku da i kroz rad na ličnim iskustvima upoznate OLI metod i primenite osnovne tehnike savremenog psihodinamskog načina pristupa čoveku.

******************************************************************************
***Nakon završenog uvodnog nivoa edukacije dobija se sertifikat uvodnog nivoa iz OLI Metoda i mogućnost nastavka edukacije u željenom pravcu (savetovanje/psihoterapija/life coaching).***

 

************************************

Dobro došli!
www.olicentar.rs