Autor: Oto Fenihel

Deo iz knjige: Psihoanalitička teorija neuroza

Homoseksualni muškarac zamenjuje svoju ljubav prema majci identifikacijom s majkom. Fetišista odbija da prizna odsustvo penisa kod žene. Muška travestija uzima na sebe obe uloge simultano. On zamišlja da žena ima penis, i na taj način savlađuje kastracioni strah i identifikuje se s falusnom ženom. Zato je osnovna slika travestije identična s onom  koja se nalazi u homoseksualnosti i fetišizmu: opovrgava ideje opasnosti od kastracije. Međutim, identifikacija s majkom je realizovana, ali ne podržavajući njen izbor objekta, već pre njeno »stanje žene«. Akt travestije ima dva nesvesna značenja: a) objektivno i fetišističko objektno značenje: osoba ne živi zajedno sa ženom, već sa njenim odelom, odelom koje simbolično predstavlja ženski penis; b) narcističko značenje: sam travestit predstvalja falusnu ženu pod čijim odelom je sakriven penis. Travestirani su ekshibicionisti koji pokazuju svoju žensku pojavu na isti način i iz istog razloga zbog koga ekshibicionisti realno pokazuju svoj penis.

Ponašanje te vrste pretpostavlja narcsitičku orijentaciju. Na dubljim nivoima otkriveni su fantazmi introjekcije u kojima je penis ekvivalent jedne introjektovane žene. Na površnijem nivou travestirani muškarac identifikovan s jednom falusnom ženom, traži poglavito nove objekte, kao homoseksualni tip 2, koji kao da kaže svom ocu: »Voli me kao što voliš mamu« i »Nije istina da ta želja dovodi moj penis u opasnost«. Čest slučajni faktor jeste da se ta ženska identifikacija ne čini s majkom već s nekom »malom devojčlcom«, na primer s malom sestrom (realnom ili imaginarnom) ili, na dubljem nivou, s vlastitim penisom.

Travestiranoj ženi nošenje muškog odela, svakako, ne može dati iluziju da ima penis, ali joj može dati iluziju da gledaoci veruju u postojanje tog penisa; ono takodje ima značenje »igrati se muškarca«. Nastojati da se veruje u postojanje penisa i »igrati se oca« jesu nesvesna značenja ženske travestije. Razlika između ženske i muške travestije jeste u tome što kod muškarca »igrati se žene« daje mogućnost da se dokaže samom sebi da ta igra sprečava gubitak penisa, dok žena ne može steći to ubeđenje; ona može samo težiti za njim. Stoga je travestija kod žene: premeštanje želje za penisom za želju za muškim izgledom. Travestija kod muškaraca ima ozbiljniji karakter; kod žene ona ima karakter »izigravanja«.