Autorke teksta: Ivana Paunović i Sandra Jovanović, OLI psihoterapeuti

 


Razvijanje kreativnosti pomaže deci da razumeju svet oko sebe, ali i da iskažu svoja lična iskustva i ideje. Kada govorimo o razvoju kreativnosti dece kroz psihološke radionice Stvaraonice, govorimo o nekoliko ključnih činilaca koji utiču na taj razvoj: dete, njegove intelektualne osobine, osobine ličnosti, kreativni misaoni proces deteta, kreativna situacija, okruženje i kreativni proizvod.

 

Kako bi se kreativnost deteta razvila neophodno je razvijati specifične osobine ličnosti kao što su fleksibilnost mišljenja i ponašanja, sposobnost podnošenja neodređenih ili nejasnih situacija, razvoj samodiscipline i predanosti radu kao i jačanje osećaja nezavisnosti.

 

 

„Umetnost nikada ne prima svet kakvim ga je našla, niti ga ostavlja takvim.“

Tin Ujević

 

Odnos kreativnosti i intelektualnih osobina:

* Visoka inteligencija nije nužna osobina kreativnih ljudi.

*Zadovoljavajući stepen inteligencije je potreban, ali ne i dovoljan uslov za kreativnost.

*Povezanost između različitih komponenti znanja koje je dete usvojilo (tj. načina na koji su znanja naučena) je važna za kreativnost.

* Mogućnost asociranja između što većeg broja komponenti znanja bitan je preduslov kreativnosti.

* Kod rešavanja složenijih problema važne su korisne intelektualne metakomponente (tj. pravila i strategije) koje upravljaju mišljenjem i ponašanjem tokom kreativnog rešavanja problema.

 

„Umetnost je u tome slična životu: Izgleda kao igra, a u stvari je đavolski ozbiljna stvar; i utoliko ozbiljna ukoliko više liči na igru.”

Ivo Andrić

Primena psiholoških principa za razvoj životnih veština

Alati koji su nam potrebni za život stiču se u ranom detinjstvu. Osnovne postavke snalaženja u svakodnevnim životnim situacijama i odnosima sa drugima su baza detetovog osećaja kompetencije i sigurnosti. Deca se, kroz postavke raznih praktičnih životnih situacija, upoznaju sa osnovnim principima konstruktivnog rešavanje konflikata, vršnjačke saradnje, snalaženja u nepoznatom okruženju, brige o sebi i sl.

Veštine koje se razvijaju u kreativnom procesu:

* Uvažavanje različitih pogleda na svet i sopstveno okruženje
* Saradnja i spremnost na zajednički rad
* Komunikacija i jezik, razvoj bolje komunikacije kroz razgovor, slušanje, pisanje ili slikanje
* Koncentracija, fokusiranje na aktivnost koja se obavlja
* Razvijanje dobrih međuljudsih odnosa, rad u grupi, stvaranje prijateljstava
* Disciplina, razvijanje samoregulacije kroz redovno uvežbavanje odabranih veština
* Emocionalne kompetencije, izražavanje i razumevanje sopstvenih emocija
* Empatija, razumevanje i poštovanje tuđih emocija
* Imaginacija, produkovanje ideja
* Samostalnost u razmišljanju, inicijativa za istraživanje
* Interakcija, timski rad i vršnjačko podupiranje
* Fizička aktivnost, aktivnosti koje uključuju psihomotorno uvežbavanje
* Optimizam, uživanje u onome što se radi
* Rešavanje problema, sklonost istraživanju različitih mogućnosti i rešenja

Kreativnost se smatra jednom od najvažnijih osobenosti ljudske vrste. Najčešće se vezuje za umetnost, književnost i muziku. Pošto se kreativnost zasniva na mašti, smatra se da se može uspešno razvijati putem igre zasnovane na fantaziji tokom ranih godina života.