Trening emocionalnih kompetencija menadžera

Da li je moguće biti uspešan menadžer, a ne biti žrtva negativnih emocija koje provocira život na poslu? Mora li ta mašina da nas samelje? Ne mora.

Verovali ili ne, neki ljudi mogu da ostanu smireni, da ne budu nervozni, besni, ozlojeđeni... uprkos prilično ugrožavajućim uslovima savremenog poslovanja. Neki čak uspevaju da ostanu "normalni", nemaju čir, povišeni pritisak, napade besa, anksioznosti, i druge simptome ozbiljnog stresa. To su oni ljudi koji imaju razvijene emocionalne kompetencije, sposobnosti za obradu i upravljanjem sopstvenim emocijama.

OLI metod je pristup koji integriše znanja brojnih škola dubinske psihologije, koučinga, različitih pravaca, i suštinski je usmeren upravo na razvoj tih bazičnih emocionalnih kompetencija koje nam omogućavaju da funkcionišemo dobro pod "visokim naponom" emocija. Vredne stvari se ne dobijaju jeftino. OLI nije "soft skils" trening koji nudi velike stvari uz malo truda. Vladanje emocijama je "hard skill", zahteva ozbiljan napor i rad na sebi (i na sopstvenim nesvesnim mehanizmima i obrascima kojima se nosimo sa emocijama). Zahteva emocionalnu i intelektualnu investiciju, ali daje rezultate koji bitno i trajno utiču na kvalitet života i rada.

Koje sposobnosti razvija?

OLI metod se usmerava na dve ključne, složene sposobnosti: sposobnost za ljubav i sposobnost za rad. Ove dve složene ljudske sposobnosti su, kao „lego kocke“ sastavljene od određenog broja manjih, jednostavnijih kockica - bazičnih emocionalnih kompetencija:

 1. Realističnost (celovitost opažanja i doživljavanja) - lepak psihe, sposobnost da sebe, druge ljude, situaciju, sagledaju u celini, sa dobrim i lošim aspektima, bez prenaglašavanja bilo pozitivne, bilo negativne komponente. Sposobnost da se "ne odlepi" pod snažnim emocijama.
 2. Odlučnost - sposobnost zrelog donošenja odluka i jasna usmerenost ka realizaciji, opredeljenost i odgovornost - usmerivač psihe.
 3. Stabilnost i postojanost - konstantnost doživljaja, stabilizator psihe. Sposobnost da se bude istrajan, strpljiv, samostalan, povezan sa ciljem bez većih oscilacija u raspoloženju, motivaciji.
 4. Razboritost i promišljenost (refleksivnost) - regulator i artikulator psihe: sposobnost razumevanja sopstvenih i tuđih mentalno emocionalnih stanja, razmišljanje hladne glave.
 5. Torenacija na frustraciju (imunitet psihe) je sposobnost da podnesemo različite vrste frustracija, osujećenja naših potreba, koje život sa sobom nosi, a da se ne pogubimo, da ne „pucamo“ pri tome, ili ne bežimo od svih situacija u kojima bismo mogli da osetimo frustraciju.
 6. Volja - motor psihe: sposobnost održavanja motivacije i energije potrebne za kontinuitet u ostvarivanju ciljeva.
 7. Inicijativa - pokretač psihe, retka sposobnost, ali ključna za uspešne lidere i menadžere. Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, voljnost da se preuzme prvi korak, kao i odgovornost za to, da se istraje u otpočetoj aktivnosti.

Šta to znači u praksi?

Racionalniji, realističniji, odlučniji, promišljeniji, tolerantniji, stabilniji menadžeri sa više inicijative, bolji i sebi i drugima. Bolja atmosfera u timu, saradnja, efikasnost.

Kako biste se bolje upoznali sa ovim kompetencijama, pripremili smo kratki priručnik koji će vam približiti i sadržaj ovog programa.

Kome je program namenjen?

Namenjen je menadžerima svih nivoa, kao i preduzetnicima koje žele da atmosferu u svom timu učine boljom, skladnijom, zaštite zaposlene od nepotrebnih negativnih emocija i postignu bolje rezultate. Posebno se preporučuje onima koji se bave prodajom ili nabavkom, odnosno liderima timova čiji rezultat posla mnogo zavisi od saradnje u timu i sa poslovnim partnerima.

Trajanje i datumi održavanja

Program traje 48 sati, osam modula po šest sati rada.

Program se realizuje kroz 4 vikend susreta (subota i nedelja po šest sati) tokom četiri meseca.

Datumi realizacije:

I i II modul: 20. i 21. maj 2023.

III i IV modul: 10. i 11. jun 2023.

V i VI modul: 16. i 17. septembar 2023.

VII i VIII modul: 14. i 15. oktobar 2023.

Vreme: Svaki modul se realizuje od 10:00-16:00h.

Realizacija programa

Program se realizuje uživo, u našem centru u Novom Slankamenu.

Adresa: Karađorđeva 41, Novi Slankamen.

Cena i način plaćanja

Ukupna cena edukacije je 96000 RSD, odnosno 12000 RSD po modulu.

Dinamika plaćanja:

 1. deo: 6.000 RSD (rezervacija mesta, prilikom prijave)
 2. deo: 18.000 RSD do 20.5.2023.
 3. deo: 24.000 RSD do 10.6.2023.
 4. deo 24.000 RSD - septembar 2023. (do početka modula)
 5. deo 24.000 RSD - oktobar 2023. (do početka modula)

Prijava na program

Ukoliko želite da se priključite programu, svoju prijavu možete popuniti klikom na dugme.

Nakon prijave, dalja uputstva i instrukcije za plaćanje dobićete putem mejla.

Dobro došli!

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu