Savetovanje

Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihoterapijskog savetnika u Srbiji (UPSKS) i Akreditovanog psihoterapijskog savetnika u Evropi (EAC)

Program će osposobiti kandidata da:

  • Uspostavi savetnički odnos;
  • Radi unutar jasnog teorijskog okvira; 
  • Ojača svest o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa; 
  • Razvije sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima komunikacije;
  • Poveća razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom
  • Prati i preispituje svoj neprestani profesionalni razvoj uz pomoć mišljenja i procene drugih;
  • Postane svestan i suoči se sa ličnim temama i profesionalnim ograničenjima.

Trajanje

Ukupna edukacija se sastoji od 930 časova:

  • 480 časova edukativnog rada na teoriji i veštinama,
  • 450 sati supervizirane prakse i
  • 80 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta.

Ukupno trajanje edukacije je 2-2,5 godine.

Ko se može prijaviti?

Uslove za upis možete pogledati ovde.

Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova po 45 min. odnosno 12 sati mesečno - jedan fiksirani vikend u mesecu, po 6 sati u subotu i nedelju.
Edukacija se može pohađati uživo u nekom od naših centara ili online.
Cena: 80 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec)

Nivoi i moduli u okviru nivoa

Uvodni modul
Bazični nivo
Napredni nivo
Master nivo
16 časova – 1 (vikend) modul
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
80 časova – 5 (vikenda)
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Uvodni modul
16 časova – 1 (vikend) modul
MODUL:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Bazični nivo
80 časova – 5 (vikenda)
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Napredni nivo
Master nivo

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Sandra Jovanović

Diplomirani psiholog

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Olivera Grčić

Diplomirani psiholog

Sunčica Jovanović

Master psiholog

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Sandra Jovanović

Diplomirani psiholog

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Olivera Grčić

Diplomirani psiholog
Pogledajte spisak svih edukatora

Supervizija

Program edukacije će obezbediti da edukanti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruženju. Ovo će obično biti formalizovani i ugovoreni savetnički odnos. Program će obezbediti supervizore koji su iskusni stručnjaci u svojoj oblasti.

Za dobijanje nacionalnog sertifikata, propisano je 450 sati supervizirane prakse. Supervizirana praksa je edukantov rad sa klijentima pod supervizijom. Na trećoj godini edukacije (na master nivou) edukant može započeti svoju savetničku praksu uz nadzor i odobenje supervizora.
Vidi supervizore

Lični rad

Lični rad se odnosi na edukantov rad sa psihoterapijskim savetnikom u ulozi klijenta. Za sticanje zvanja akreditovani psihoterapijski savetnik, neophodno je imati potvrdu o 80 sati ličnog rada u ulozi klijenta kod takođe akreditovanog psihoterapeuta ili psihoterapijskog savetnika.

Svrha ove komponente edukacije je da kod savetnika potpomaže rast i razvoj: Svesti o ličnim temama, kako se one pojavljuju u radu i kako mogu uticati na psihoterapijski proces; Intelektualnog razumevanja i sticanja znanja; Emocionalne zrelosti i prihvatanja sebe i drugih; Iskustva da se bude u ulozi klijenta unutar jednog formalizovanog profesionalnog psihoterapijskog odnosa; Globalne perspektive sebe u odnosu prema svetu.
Vidi psihoterapeute

Akreditacije i sertifikati

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog savetnika (UPSKS), evropskog certifikata akreditovanog savetnika (EAC) i evropskog sertifikata iz integrativnog psihodinamskog savetovanja: EAIPP (European Association for Integrative Psychodynamic Psychotherapy).

Saznajte više o aktuelnim upisima, načinu prijavljivanja i ostalim detaljima

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenuarrow-right