Psihoterapija

Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihoterapeuta u Srbiji (UPSKS)i Akreditovanog integrativnog psihoterapeuta u Evropi (EAIPP)

Program će osposobiti kandidata da:

  • Uspostavi psihoterapijski odnos;
  • Radi unutar jasnog teorijskog okvira;
  • Ojača svest o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa;
  • Razvije sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima komunikacije;
  • Poveća razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom;
  • Prati i preispituje svoj neprestani profesionalni razvoj uz pomoć mišljenja i procene drugih;
  • Postane svestan i suoči se sa ličnim temama i profesionalnim ograničenjima.

Trajanje

Ukupna edukacija se sastoji od 1504 časa:

  • 704 časa edukativnog rada na teoriji i veštinama,
  • 500 sati supervizirane prakse i
  • 250 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta.

Ukupno trajanje edukacije je od 4 do 5 godina.

Ko se može prijaviti?

Uslove za upis možete pogledati ovde.

Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova po 45 min. odnosno 12 sati mesečno - jedan fiksirani vikend u mesecu, po 6 sati u subotu i nedelju.
Edukacija se može pohađati uživo u nekom od naših centara ili online.
Cena: 80 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec)

Nivoi i moduli u okviru nivoa

Uvodni modul
Bazični nivo
Napredni nivo
Master nivo
Psihoterapijski nivo
16 časova – 1 (vikend) modul
MODUL:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
80 časova – 5 (vikenda)
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Uvodni modul
16 časova – 1 (vikend) modul
MODUL:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Bazični nivo
80 časova – 5 (vikenda)
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Napredni nivo
Master nivo
Psihoterapijski nivo

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Sandra Jovanović

Diplomirani psiholog

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Bojana Cvejić

Doktor psiholoških nauka

Jovana Trbojević Jocić

Doktor psiholoških nauka

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Sandra Jovanović

Diplomirani psiholog

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Bojana Cvejić

Doktor psiholoških nauka
Pogledajte spisak svih edukatora

Supervizija

Program edukacije će obezbediti da studenti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruženju. Ovo će obično biti formalizovani i ugovoreni psihoterapijski odnos. Trening program će obezbediti supervizore koji su iskusni stručnjaci u svojoj oblasti.

Za dobijanje nacionalnog sertifikata, propisano je 500 sati supervizirane prakse. Supervizirana praksa je edukantov rad sa klijentima pod supervizijom. Na trećoj godini edukacije (na master nivou) edukant može započeti svoju psihoterapeutsku praksu uz nadzor i odobenje supervizora.
Vidi supervizore

Lični rad

Lični rad se odnosi na edukantov rad sa psihoterapeutom u ulozi klijenta. Za sticanje zvanja akreditovani psihoterapeut, neophodno je imati potvrdu o 250 sati ličnog rada u ulozi klijenta kod takođe akreditovanog psihoterapeuta.

Svrha ove komponente edukacije je da kod psihoterapeuta potpomaže rast i razvoj: Svesti o ličnim temama, kako se one pojavljuju u radu i kako mogu uticati na psihoterapijski proces; Intelektualnog razumevanja i sticanja znanja; Emocionalne zrelosti i prihvatanja sebe i drugih; Iskustva da se bude u ulozi klijenta unutar jednog formalizovanog profesionalnog psihoterapijskog odnosa; Globalne perspektive sebe u odnosu prema svetu.
Vidi psihoterapeute

Akreditacije i sertifikati

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog psihoterapeuta (UPSKS), evropskog sertifikata akreditovanog savetnika (EAC) i evropskog sertifikata iz integrativne psihodinamske psihoterapije: EAIPP (European Association for Integrative Psychodynamic Psychotherapy.

Informacije o aktuelnim upisima, načinu prijavljivanja i ostalim detaljima:

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenuarrow-right