Bojana Cvejić

Doktor psiholoških nauka

Doktor psiholoških nauka iz oblasti kliničke psihologije, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu i psihoterapeut O.L.I integrativnog pshodinamskog pravca. 

Već preko 25 godina razvija akademsku karijeru u oblasti kliničke psihologije. Kontinuirano usavršava svoju ekspertizu zasnovanu na poznavanju kognitivnih procesa i suptilne diferencijacije psihopatologije od obrazaca normalnog funkcionisanja ličnosti. Predavač na predmetima na svim nivoima akademskih studija – Klinička psihodijagnostika, Psihodijagnositka dece, Psihopatologija detinjstva i mladosti, Psihosocijalna patologija, Forenzička psihologija, Kliničko-psihološko profilisanje i dr.  

Specijalista u oblasti medicinske psihologije. Više od 30 godina radi sa najširim spektrom psihopatoloških smetnji, sa odraslima, adolescentima i decom, u psihijatrijskim institucijama - Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu i Psihijatrijskoj bolnici „Laza Lazarević“ Beogradu. Veliko i dragoceno kliničko iskustvo značajno doprinosi njenom psihodijagnostičkom radu, u najširoj oblasti procene ličnosti,  ali i u psihoterapijskoj praksi. Svoja znanja kao neposredni supervizor, mentor i edukator prenosi budućim specijalistima iz oblasti Medicinske psihologije,  pod okriljem Medicinskog fakulteta u Nišu.

Kao stalni veštak iz oblasti Medicinske psihologije, više od 35 godina radi na poslovima forenzičke ekspertize, u slučajevima krivičnog, građanskog i porodičnog prava. Kao samostalni veštak, član je komisija veštaka i stručni konsultant sudova u Srbiji, član je Sudsko-psihijatrijskih odbora u više gradova u Srbiji, kao i Međunarodnog suda u Hagu.

Supervizor je različitim profilima psihologa u praksi, na projektima za pružanje pomoći izbeglim i raseljenim licima, osuđenim licima i drugim osobama sa odlikama psihosocijalne patologije, kao i konsultant za pomoć marginalizovanim populacionim grupama. Specifičnu temu interesovanja svog postdiplomskog usavršavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – fenomenologiju agresivnosti – unapredila je i razradila kroz programe kontrole besa, primenjivane više puta u individualnom i grupnom radu. Autorske monografije i udžbenike objavila je na temu agresivnosti i forenzičko-ekspertiznog postupka.

Drži edukacije iz različitih oblasti zaštite mentalnog zdravlja, kao i edukacije koje se bave pitanjima ličnog rasta i razvoja, specifičnih za različite životne periode i izazove pojedinaca, parova i porodica.

Živi u Beogradu. 

Kontakt:

tel: +381 60 58 777 11

e-mail: bojana@cvejic.rs

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu