Bojana Miletić

Doktor psiholoških nauka

Doktor psiholoških nauka i psihoterapeut u superviziji O.L.I. integrativnog  psihodinamskog pravca, psihoterapeut sistemske porodične terapije i EMDR praktičar. 

Završila edukaciju iz oblasti supervizije po programu Poslijediplomskih specijalističkih studija supervizije u psihosocijalnom radu u Zagrebu, koja je priznata od strane Asocijacije nacionalnih organizacija za superviziju i koučing u Evropi (ANSE) i polaznik je napredne obuke za primjenu neurosekvencijalnog modela terapije djece sa iskustvom traume.

Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite gde je obavljala stručne i specijalizovane stručne poslove, kao i poslove supervizije. 

Autorka je knjige „Ličnost rukovodilaca i motivacija zaposlenih“, a njene profesionalne aktivnosti ogledaju se i kroz izradu i učešće na velikom broju projekata, studija, analiza i obuka. Autorka je i koautorka većeg broja programa obuke namenjenih stručnjacima iz oblasti socijalne zaštite koji su akreditovani od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu: „Vještine komunikacije“, „Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica“, „Osnove psihološkog savjetovanja“, „lntervencije u krizi“, „Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda“, „Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece“.

Zaposlena na Studijskom programu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću kao saradnik u nastavi i rukovodilac Studijskog programa. Pored toga, bavi se pružanjem konsultantskih usluga iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja, socijalne i dječje zaštite, te učestvuje u brojnim međunarodnim projektima iz istih oblasti. Kao jedan od osnivača organizacije „Psiho-Vodič“, koja predstavlja spoj prirode i psihologije, bavi se organizacijom šetačkih i lakših planinarskih tura, uz iskustvene psihološke radionice koje se takođe odvijaju u prirodi. Predsednica je organizacije „O.L.I. Crna Gora“ u okviru koje se realizuju edukacije, ali i različiti projekti koji uključuju savetodavni i psihoterapijski rad. 

Živi i radi u Podgorici.

Kontakt:

tel. +382 67 380 612     

e-mail: bojanam28@gmail.com

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu