Bazične sposobnosti za obradu emocija

Bazične sposobnosti za obradu emocija su kao unutrašnji softveri kojima naša psiha obrađuje emotivne informacije. U OLI metodu ih posmatramo kao osnovne alatke za život i zovemo ih sposobnosti jer se na njima može raditi, mogu se razvijati i unapređivati. Ako neka od ovih sposobnosti nije dovoljno razvijena, to je kao da postoji „virus“ u računaru, u našem unutrašnjem softveru i to dovodi do disfunkcionalnih emocija, pogrešnog opažanja i tumačenja odnosa sa sobom, drugima i svetom.

Predavač: Emilija Stamenković, doktor medicine, OLI psihoterapeut i edukator

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu