Webinar: Upoznaj svoj stil učenja

Iako učenje vezujemo za formalno obrazovanje (školu, fakultet), to je proces koji praktikujemo celog života, usvajajući različita znanja, veštine, sposobnosti, načine komunikacije i uspostavljanja odnosa itd. U opštem smislu, posledica učenja je promena ponašanja kako bismo se bolje adaptirali na okruženje i povećali šanse za preživljavanjem.

Da li ste se nekad zapitali: „Kako se uči? Mogu li da poboljšam svoj sistem učenja?“

Ovom temom bavimo se na webinaru Upoznaj svoj stil učenja.

Način na koji učimo, odnosno primamo, obrađujemo i koristimo informacije u toku procesa učenja, razlikuje se kod svakog od nas, što znači da postoje različiti stilovi učenja.

Najveći broj ljudi ne razmišlja puno o tome kako uči i da li u učenju uvažava svoje potrebe.

Prihvatajući načine rada koje nam je neko (roditelj, nastavnik, vaspitač…) „nametnuo“ još iz perioda detinjstva, neretko smo u životu postizali manji uspeh nego što bismo to realno mogli da smo učili na način koji nama odgovara.

Na webinaru će biti prikazani različiti aspekti (kognitivni, emocionalni i socijalni) problema vezanih za proces učenja i ukazaće se na značaj prepoznavanja vlastitog kognitivnog stila i stila učenja.

Poznavanje vlastitog stila učenja omogućava nam da prilagodimo način na koji pristupamo usvajanju novih znanja i veština ličnim preferencama i tako maksimalno iskoristimo svoje kapacitete i budemo efikasniji u poslu kojim se bavimo.

Učesnici će upoznati nekoliko savremenih modela stilova učenja, ali i načine kako se svakodnevni rad i učenje može prilagoditi pojedinačnim preferencama.

Imaćete prilike i da popunjavanjem jednog od testova stilova učenja (koji se bazira na Majers-Brigsovom modelu stilova učenja) prepoznate svoj vlasititi stil  i da sa predavačem diskutujete o opisu kakrakterističnog stila.

Webinar se sastoji iz dva dela koji će realizovati u dva dana. Prvi deo (1,5 h) obuhvata teorijski i iskustveni pregled tema vezanih za probleme u učenju i stilove učenja, nakon čega će učesnici imati prilike da popune test stilova učenja. Nakon obrade podataka sa testova učesnici će dobiti povratnu informaciju o svojim stilovima učenja, a drugog dana (drugi deo webinara, 1,5h) će se diskutovati o pojedinačnim preferencama u učenju i daće se neke konkretne smernice i preporuke kako se mogu unaprediti vlastite veštine učenja i motivacija za učenje i rad.  

Učesnici će nakon pohađanja webinara moći da prepoznaju moguće probleme u učenju i primene neke od načina prevazilaženja tih problema; umeće da prepoznaju svoj stil učenja, naučiće kako da učenje i bilo koji rad prilagode individualnim preferencama; moći će da primene neke od opštih preporuka za unapređivanje tehnika učenja, ali i povećanja motivacije za učenje i rad uopšte.

Informacije o webinaru

Termini webinara:

  • 22. septembar (četvrtak) –
    18:30-20:00h
  • 23. septembar (petak) –
    18:30-20:00h

Cena webinara: 2000 RSD

Uplate iz inostranstva se vrše putem PayPal-a i cena webinara je 20€ sa uračunatom provizijom.

Webinar se realizuje online, putem ZOOM platforme.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla oliedukativnicentar@gmail.com

Dobro došli!

Biografija predavača

Dušan Ranđelović, doktor psiholoških nauka, vanredni profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; rukovodilac psihološkog savetovališta za studente pri SKC Niš. 

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao i doktorirao na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); Rukovodilac je Psihološkog savetovališta za studente pri SKC Niš od 2014.godine do danas.  Od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa.

Do sada je objavio dve monografije nacionalnog značaja, kao veliki broj autorskih  i  koautorskih  naučnih  radova  (40  objavljenih  originalnih  naučnih  radova  štampanih  u  celini)  u  domaćim  i  stranim  časopisima,  tematskim  zbornicima  radova  i  zbornicima  radova  sa  međunarodnih  i  domaćih  naučnih  skupova; Priručnik za test profesionalnih opredeljenja, kao i praktikum:  Stilovi učenja učenika – pretpostavka uspešne individualizacije nastave.

Autor je dva akreditovana seminara (od strane ZUOVa) stalnog stručnog usavršavanja nastavnika: 1) Individualizacija nastave uz uvažavanje razlike u stilovima učenja učenika; (k.br. 446) 2) Tehnike pamćenja  (k.br. 583).

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu