Webinar: Sa stresom na TI

Svako od nas doživljava stres.
Često se govori o stresu, ali o njemu razmišljamo kao o nečemu negativnom.

Sigurno ste više puta čuli ili izgovorili onu čuvenu rečenicu „Sve je to od stresa“.

Međutim, stres je zapravo mehanizam opstanka i ima zaštitnu funkciju –
javlja se u situacijama kada smo ugroženi, odnosno kad mislimo da smo ugroženi.

Kada smo pod stresom, u našem organizmu kao da se pali alarm za uzbunu
i aktiviraju se svi naši unutrašnji resursi i mi postajemo spremniji za borbu ili bekstvo.

Kako smo od mehanizma koji nam od nastanka ljudske vrste omogućava opstanak,
STRES pretvorili u sopstvenog dželata?

Na ovo pitanje odgovoriće vam dr Milica Ristić, na webinaru „Sa stresom na TI“.

Pored odgovora na ovo pitanje, cilj ovog webinara je i da polaznicima razjasni sledeće:

 • Kako da prepoznamo simptome i glavne izvore stresa, pre nego što dođe do ozbiljnih fizičkih, mentalnih i emocionalnih problema?
 • Koje strategije prevladavanja stresa ljudi najčešće koriste, koje su strategije zdrave, a koje nezdrave, koje su efikasne, a koje nisu?

Ovaj webinar je zamišljen kao interaktivan, sa poslednjim delom koji će biti praktičnog tipa. Ideja ovog dela je da se učesnici upoznaju i praktično prorade odabrane tehnike za kontrolu stresa.

Imajte na umu da, ukoliko naučite da upravljate stresom na pravi način,
on postaje nešto što vodi napredak i rast.

Preporučujemo da učesnici webinara kod sebe imaju par papira i olovku.

Informacije o webinaru:

Datum: 18. mart (petak)
Vreme: 18:00-21:00h
Cena: 2000 RSD

Webinar se realizuje putem ZOOM platforme.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla oliedukativnicentar@gmail.com

Dobro došli!

Teme koje se obrađuju na webinaru:

 • Šta je stres – razumevanje prirode fenomena.
 • Sres – od mehanizma opstanka do neprijatelja
 • Bori se ili beži reakcija i Sindrom generalne adaptacije
 • Dobar i loš stres.
 • Model stresa Ričarda Lazarusa
 • Komponente stres procesa
 • Identifikovanje glavnih izvora stresa
 • Kako stres utiče na organizam? (fiziološki odgovori, telesni, psihički i ponašajni efekti)
 • Stres i tipovi ličnosti
 • Strategije prevladavanja stresa – prevladavanje usmereno na problem i prevladavanje usmereno na emocije
 • Efikasnost strategija prevladavanja
 • Kultura i prevladavanje
 • Zdrave i nezdrave strategije prevladavanja.
 • Tehnike za kontrolu stresa (Rešavanje problema, razlaganje ciljeva, upravljanje vremenom, donošenje odluka)

Biografija predavača

dr Milica Ristić

Milica je 2007. godine završila Osnovne akademske studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu,
a na istom fakultetu je doktorirala 2016. pod mentorstvom prof. dr Vladimira Hedriha.

Zaposlena je kao docent na Pedagoškom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu i nastavnik je na predmetima
Opšta psihologija, Razvojna psihologija, Psihološko savetovanje u vaspitnom radu i Konstruktivno rešavanje sukoba.

Autor je i koautor više naučnih radova.

Od 2011. godine učestvuje na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 179002.

Jedan je od urednika monografije Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka koja je nastala u sklopu pomenutog projekta.

Završila je bazični trening iz Transakcione analize, a edukaciju iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije započela je septembra 2012. godine.

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu