Mentorski program: Bazične emocionalne kompetencije

Autor i realizator: Emilija Tasković, OLI psihoterapeut i edukator u OLI centru

Kako znamo da je neka osoba emocionalno zrela?

U OLI metodu kažemo da je to kada ume da zrelo voli i zrelo radi, odnosno kad ima razvijene sposobnost za ljubav i sposobnost za rad.

Ove dve sposobnosti su vrlo složene i sastoje se iz manjih delova koji imaju svoju funkciju.
Te manje delove zovemo bazične emocionalne kompetencije ili sposobnosti.

Koje su to bazične kompetencije?

1) Sposobnosti za neutralizaciju i mentalizaciju (Razboritost psihe)

2) Celovitost „objekta“ (Lepak psihe)

3) Konstantnost objekta (Stabilizator psihe)

4) Tolerancija na ambivalenciju (Usmerivač psihe)

5) Tolerancija na frustraciju (Imunitet psihe)

6) Volja (Motor psihe)

7) Inicijativa (Pokretač psihe)

Bez bilo koje od ovih kockica psiha je defektna. Sposobnost osobe za ljubav i rad je oštećena. Bez razvijene neutralizacije osoba je u vlasti svojih nagona („kao bez glave“), impulsivna, iracionalna i neartikulisana. Bez „lepka“ – sposobnosti za celovito doživljavanje druge osobe („objekta“), doživljaji osobe su rascepljeni na crno-beli svet dobra i zla (kaže se da je „odlepila“, sve vidi ili ružičasto ili crno, idealizuje ili mrzi). Bez konstantnosti objekta (stabilizatora psihe) osoba je „nestabilna“, zavisna od drugih. Bez tolerancije na frustraciju – osoba nema imunitet na frustracije koje donosi život, ljubav i rad, „puca pod pritiskom“. Bez tolerancije na ambivalenciju osoba je neodlučna, nesposobna da se suoči sa oprečnim emocijama prema nekome ili nečemu (ili prema sebi) i da odmeri i „preseče“, da se opredeli i donese odluku. Bez volje, osoba je kratkog daha, bez energije da podrži u kontinuitetu sopstvene želje i ciljeve. Bez inicijative osoba je reaktivna, nema „ključ“ za svoj „motor“, potrebno je da je pokrene neko drugi.

Teško je živeti, voleti i raditi bez razvijene bilo koje od navedenih sposobnosti.


Put do zrele sposobnosti za ljubav i rad je dug i nimalo lak.

Kako biste krenuli ovim stazama, pokrenuli smo četvoromesečni, mentorski program kroz koji će vas provesti Emilija Tasković, OLI psihoterapeut i edukator.

Program je namenjen onima koji žele da se bave svojim emocionalnim razvojem i ojačaju svoje emocionalne kapacitete.

Program je za vas ukoliko želite da se upoznate sa bazičnim emocionalnim sposobnostima i spremni ste da radite na njihovom razvoju i jačanju kako biste unapredili svoje odnose i odnos sa sobom – bilo u polju ljubavi ili rada.

Cilj programa je da bolje upoznate sebe i svoje slabosti i snage uz podršku mentora, ali i grupe.

Program je edukativno-iskustvenog tipa i nije zamena za individualnu ili grupnu psihoterapiju.


Osam modula će nam pomoći da zajedno prođemo osnove i dođemo do uvida, šta nam kompetencije u prisustvu ili odsustvu omogućavaju.

Svaka od ovih kompetencija, čini jednu složenu slagalicu, koja nam omogućava da zrelo volimo i radimo.
Nedostatak nekog segmenta, nekog dela ove puzle, ogleda se u vidu različitih deficita koji se prožimaju kroz naš život, utičući na sve odnose.

S druge strane, grupni rad će vam pomoći da se lakše ogledate, uvidite i uz primenu tehnika i vežbi naučite kako da pre svega prevazilazite akutne situacije, ali i koji je put ka građenju bazičnih emocionalnih kompetencija.

Informacije o programu

Program se sastoji od 8 modula koji traju tri sata.

Moduli se realizuju svake druge srede od 18:00-21:00h.

Ukupna cena programa je 16.000 RSD (8 modula po 2000 RSD), a plaćanje se vrši iz četiri jednaka dela po 4.000 RSD.

Uplate iz inostranstva se vrše putem PayPal-a i cena jednog dela je 40€ sa uračunatom provizijom.

Grupa je ograničena na 20 učesnika.

Prijava se vrši isključivo za celokupan program, nije moguće parcijalno prisustvo određenim modulima.

Program se realizuje ONLINE, putem Zoom platforme.

Ceo program pratiće materijali, kao i radna sveska, u kojoj ćete iz modula u modul, kroz domaće zadatke, da dobijate uvide i vežbate svoje kapacitete.


Sadržaj programa

Prvi modul – upoznavanje sa psihodinamikom, aspektima zrele ličnosti, grupnim radom i članovima grupe.

Drugi modul – krećemo sa prvom slagalicom, upoznavanje sa celovitošću i konstantnošću, koja nam omogućava da sebe i ljude oko sebe, kao i životne situacije, sagledamo celovito. Kao celinu koju čine i pozitivni i negativni aspekti.

Treći modul – druga slagalica je naša sledeća kompetenca, neutralizacija i mentalizacija, kroz koju učimo kako da ovladavamo svojim emocijama, da ne reagujemo u afektu, da naučimo da stišamo strasti i da razumemo kako svoja stanja i emocije, tako i stanja i emocije drugih ljudi.

Četvrti modul – ujedno i naša treća slagalica u bazičnim kompetencama, jeste tolerancija na frustraciju. Kroz ovaj modul otkrivaćemo kako da tolerišemo neuspehe, da otkrijemo potencijalna iracionalna uverenja koja nas uvek navode na neuspeh, da naučimo da kroz primenu vežbi i tehnika, savladamo i preovladamo ovim neprijatnostima.

Peti modul – bavićemo se tolerancijom na ambivalenciju, gde ćemo kroz praktični rad u grupi naučiti da se nosimo sa oprečnim osećanjima, da krenemo ka nečemu ili od nečega.

Šesti modul – naša šesta slagalica, jeste ona gde prolazimo kroz to kako da uložimo adekvatne napore u ostvarivanju naših ciljeva, tačnije kako da prepoznamo naše kapacitete u volji.

Sedmi modul – sedma slagalica, ujedno i poslednja, jeste priča o inicijativi, kako da izgradimo sposobnost za preuzimanje odgovornosti za otpočinjanje novih stvari.

Osmi modul – sada kada imamo sve delove slagalice, vreme je da kompletiramo našu puzlu i svaki deo postavimo na svoje mesto. Ovo će ujedno biti sažetak našeg celog programa, gde ćete uz alate i tehnike, imati priliku da zrelo reagujete u nekim akutnim situacijama, ali i da imate kompletni uvid u zrelu sposobnost za ljubav i rad.


O predavaču:

Moje ime je Emilija Tasković, po struci sam lekar i psihodinamski psihoterapeut u superviziji. Interesovanje za unutrašnje procese i razumevanje različitih obrazaca ponašanja, poveli su me na put edukacije za integrativnog psihodinamskog psihoterapeuta u OLI centru. Kako i sama dolazim iz pomagačke profesije, završetkom studija medicine, nastavila sam dalje usavršavanje i u psihoterapiji.

Obrazovanje i lično usavršavanje, predstavljaju važan aspekt mog života. Tako sam nastavila svoj put usavršavanja kroz edukaciju za EMDR terapeuta (Eye Movement Desensitization and Reprocesing therapy). Kroz svoju privatnu praksu, stekla sam bogato iskustvo u radu sa klijentima, dok sam u proteklih par godina realizovala brojne radionice i treninge iz različitih psihoterapijskih tema.

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu