Iskustveno-edukativna grupa: Bazične sposobnosti za obradu emocija

Bazične sposobnosti za obradu emocija su kao unutrašnji softveri kojima naša psiha obrađuje emotivne informacije.
U OLI metodu ih posmatramo kao osnovne alatke za život i zovemo ih sposobnosti jer se na njima može raditi, mogu se razvijati i unapređivati.

Ako neka od ovih sposobnosti nije dovoljno razvijena, to je kao da postoji „virus“ u računaru, u našem unutrašnjem softveru i to dovodi do disfunkcionalnih emocija, pogrešnog opažanja i tumačenja odnosa sa sobom, drugima i svetom.

Iskustveno-edukativna grupa nastala je sa idejom da upoznate i ovladate ovim bazičnim sposobnostima za obradu emocija kako biste bolje upoznali sebe i stekli uvid u razloge svojih postupaka i potreba.

Svaka ova sposobnosti je delić slagalice, a kada ih sve spojimo dobijamo dve složene sposobnosti – sposobnost za zrelu ljubav i sposobnost za zreo rad.

Bez bilo koje od ovih delova psiha je defektna. Sposobnost osobe za ljubav i rad je oštećena.

Koje su to bazične kompetencije za obradu emocija?


Celovitost i konstantnost objekta

Celovitost objekta još nazivamo i „lepak psihe“ jer nam omogućava doživljavanje i prihvatanje druge osobe (ili nekog željenog cilja, posla, aktivnosti) kao celine. Sposobnost da budemo svesni i dobre i loše strane onoga što volimo i želimo. Sve u sebi nosi i dobre i loše strane. Zadovoljava i frustrira. To je, ujedno, i sposobnost da sebe doživimo i prihvatimo kao celovito biće, sa vrlinama i manama.

Kada celovitost objekta nije razvijena, doživljaji osobe su rascepljeni na crno-beli svet dobra i zla (kaže se da je „odlepila“, sve vidi ili ružičasto ili crno, idealizuje ili mrzi).

Kad kažemo da osoba ima razvijenu konstantnost objekta to, zapravo, znači da je njegova veza sa voljenim objektom stabilizovana i postaje proširena unutrašnja povezanost, nezavisna od zadovoljenja potreba. Jednostavnije rečeno, možemo voleti nekoga i onda kada ne zadovoljava naše potrebe i možemo ga „imati u sebi“. Nismo zavisni od njegove fizičke prisutnosti. Kada je voljeni objekt neki naš cilj: posao, zadatak koji smo sebi postavili, imamo jasnu svest o tome šta hoćemo, nezavisno od toga da li smo nagrađeni u određenom trenutku za svoje aktivnosti, da li je ostvarenje cilja daleko.

Odrasla osoba koja nije razvila ovu sposobnost će, u svojim emotivnim vezama, težiti zavisnosti, posedovanju ili kontroli voljenog objekta, stalnoj fizičkoj prisutnosti… ili gubljenju osećanja čim objekt ljubavi nije tu ili ne zadovoljava neku potrebu. Prema radu: aktivnost koju osoba inače voli, neki posao koji joj se sviđa, može biti napuštena čim ne zadovoljava potrebu na lak način, ako traži nešto od osobe što njoj nije lako, što zahteva određeno odricanje. Osoba je “kratkog daha”, ima velike oscilacije radnih sposobnosti, očekuje uspeh preko noći. Gubi volju kad ne ide lako, kad nema nagradu za aktivnost odmah, kad je zadovoljstvo odloženo. Osoba ima prekomernu potrebu i sklonost da se oslanja na druge pri ostvarenju potreba, zadataka, ne može sama.

Neutralizacija i mentalizacija

Sposobnosti za neutralizaciju i mentalizaciju nazivamo još i razboritost psihe. Sposobnost za neutralizaciju je sposobnost čoveka da održi svoje mišljenje razumnim tako što neutrališe svoje instiktualne energije, svoju agresiju, pretvarajući ih u neutralnu energiju koja služi rešavanju problema, razumnom mišljenju i dolaženju do cilja.
Bez razvijene neutralizacije osoba je u vlasti svojih nagona („kao bez glave“), impulsivna, iracionalna i neartikulisana.
Ona će govoriti: „Bilo je jače od mene“, „Ne mogu da se obuzdam“ itd. Nepredvidiva je u svom ponašanju.

Sposobnost mentalizacije omogućava osobi da razume sopstvena osećanja, da ih mentalno obradi, da razume i obradi osećanja drugih ljudi. Osoba može da artikuliše kako se oseća i da razume zašto se oseća na određeni način.

Tolerancija na frustraciju

Ovu sposobnost nazivamo „imunitet psihe“. Omogućava nam da izađemo na kraj sa neprijatnostima koje nezadovoljenje nekih naših potreba izaziva u nama. Osoba ne odustaje od svojih želja i ciljeva. Sposobna je da podnese neuspeh i nezadovoljstvo, što je vodi ka promeni načina na koji pokušava da zadovolji potrebe. Uči iz sopstvenih neuspeha. Neuspešne načine koriguje, zamenjuje novima, menja strategiju, prilagođava količinu potrebnog napora, kvalitet napora… Fleksibilna je sposobnost da se preuzme liderska funkcija, bez nesvesnih fobičnih reakcija od same pozicije.

Bez tolerancije na frustraciju – osoba nema imunitet na frustracije koje donose život, ljubav i rad, „puca pod pritiskom“.

Tolerancija na ambivalenciju

Sposobnost da se tolerišu oprečna osećanja prema drugoj osobi, sebi, aktivnostima. Sposobnost da opredeli, odluči. Krene ka-ili od nečega. Osoba je u stanju da, i pored negativnih osećanja prema nekoj osobi ili aktivnosti, odluči da li će ostati u tom odnosu ili aktivnosti. “Hoće ili neće”. Kad hoće, onda stvarno hoće (i pored svesnosti da ima i neka negativna osećanja prema odnosu ili aktivnosti). Kad neće, onda donosi jasnu odluku i ne upušta se u odnos ili aktivnost. Kad radi, ne prokrastinira, ne preuveličava. Radi u skladu sa zahtevima zadatka ili cilja koji je postavila. Ni previše, ni premalo već onoliko koliko je potrebno da se ostvari cilj.

Bez tolerancije na ambivalenciju osoba je neodlučna, nesposobna da se suoči sa oprečnim emocijama prema nekome ili nečemu (ili prema sebi) i da odmeri i „preseče“, da se opredeli i donese odluku.

Volja

Volju još nazivamo i motor psihe. To je sposobnost ulaganja kontinuiranih napora u ostvarivanje razvojnih ciljeva – sposobnost osobe da se razvija u samostalnu individuu. Duboka, unutrašnja usmerenost ka cilju, ka promeni.

Bez volje, osoba je kratkog daha, bez energije da podrži u kontinuitetu sopstvene želje i ciljeve.

Inicijativa

Inicijativu nazivamo i „usmerivač psihe“. Ova sposobnost omogućava da se preduzme odgovornost za otpočinjanje nečega, sposobnost da se misli i dela bez zahteva druge osobe. Sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, voljnost da se preuzme prvi korak, kao i odgovornost za to, da se istraje u otpočetoj aktivnosti. Inicijativa je kad “prepoznam i uradim ono što mislim da treba da se uradi pre nego što to neko traži od mene.“

Kada je inicijativa nezrela i nedovoljno razvijena, osoba ništa ne može da pokrene sama, čeka da joj se kaže, da neko drugi počne. Može da prihvati i radi na onome što su drugi započeli, ali ne i da ona otpočne nešto. Postoji averzija prema svakom riziku, nepoduzetnost. Izbegavanje svakog isticanja, prikazivanja i pokazivanja.


Svaka od njih nas na svojstven i autentičan način vodi ka boljem razumevanju emocija, boljem postavljanju granica, većoj toleranciji, sposobnosti da donesemo odluku i presečemo. Teško je živeti, voleti i raditi bez razvijene bilo koje od navedenih sposobnosti.

Kroz iskustveno-edukativnu grupu imaćete priliku da se upoznate sa svakom od ovih sposobnosti, ali je pored edukativnog, odnosno teorijskog dela, akcenat na proradi i ličnom iskustvu i razvoju. Uz podršku mentora i učesnika grupe, svako će imati priliku da osnaži svoje emocionalne sposobnosti kroz grupni rad, diskusiju i vežbe koje je pripremila autorka programa.


Informacije o programu i prijavi

Program je organizovan u 8 modula koji traju po tri sata. Susreti se realizuju na dve nedelje. Između susreta, učesnici dobijaju radnu svesku i vežbe. Na svakom modulu se prolazi neka od bazičnih emocionalnih sposobnosti, prvo teorijski, a potom praktično kroz rad, vežbe i diskusiju.

Program se realizuje online, putem Zoom platforme.

Datumi modula:

 1. 22.11.2022.
 2. 6.12.2022.
 3. 20.12.2022.
 4. 3.1.2023.
 5. 17.1.2023.
 6. 31.1.2023.
 7. 14.2.2023.
 8. 28.2.2023.

Cena i dinamika plaćanja

Cena programa je 16.000 RSD (137 EUR) za svih osam modula.

Plaćanje se vrši iz četiri dela: 

 1. 4000 RSD prilikom prijave
 2. 4000 RSD do 5.12.2022.
 3. 4000 RSD do 5.1.2023.
 4. 4000 RSD do 5.2.2023.


Proces upoznavanja sa bazičnim sposobnostima za obradu emocija i OLI metodom, omogućiće vam da procenite i upoznate sebe na celoviti način, kao i unapredite svoje kapacitete. Cilj grupe je da bolje upoznate sebe i svoje slabosti i snage uz podršku mentora, ali i grupe. I ujedno, nađete svoje kordinate za dalji proces ličnog rasta i razvoja.

Ukoliko želite da saznate više o bazičnim kompetencijama za obradu emocija, pozivamo vas na besplatno predavanje koje će održati Emilija Stamenković u sredu, 9. novembra od 19:00.

Više informacija i link za prijavu možete pogledati OVDE.


Upoznajte predavača - Emilija Stamenković

Moje ime je Emilija Stamenković, po struci sam lekar i psihodinamski psihoterapeut u superviziji. Interesovanje za unutrašnje procese i razumevanje različitih obrazaca ponašanja, poveli su me na put edukacije za integrativnog psihodinamskog psihoterapeuta u OLI centru. Kako i sama dolazim iz pomagačke profesije, završetkom studija medicine, nastavila sam dalje usavršavanje i u psihoterapiji.

Obrazovanje i lično usavršavanje, predstavljaju važan aspekt mog života. Tako sam nastavila svoj put usavršavanja kroz edukaciju za EMDR terapeuta (Eye Movement Desensitization and Reprocesing therapy). Kroz svoju privatnu praksu, stekla sam bogato iskustvo u radu sa klijentima, dok sam u proteklih par godina realizovala brojne radionice i treninge iz različitih psihoterapijskih tema.

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu