Renata Senić

Renata Senić, diplomirani psiholog – master u oblasti kliničke psihologije, nacionalno i evropski akreditovani psihološki savetnik, O. L. I. integrativni psihodinamski psihoterapeut, psihodinamski life coach i edukator. Edukovana iz REBT-a (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije), Sistemske porodične psihoterapije  i  O. L. I – Integrativne  Psihodinamske  Psihoterapije.

U okviru  „O.L. I. Centra” radi na iskustveno  edukativnim  programima, kreira i održava workshop-ove iz oblasti: „Trening asertivnosti”, „Prevazilaženje prokrastinacija” (odlaganja, odugovlačenja), „Menadžment besa”,  „Tolerancija  na  frustraciju”, „Prevazilaženje  briga”,  „Menadžment vremena”, „Otklanjanje seksualnih barijera i postizanje  seksualnog zadovoljstva” kombinujući saznanja REBT-a, O. L. I. metoda i drugih psihoterapijskih pravaca u edukaciji „životnih veština”(Life coaching edukaciji).

Terapijski radi s decom (uz saradnju s roditeljima),  adolescentima, odraslima i grupama.
Grupni rad podrazumeva:

a. radioničarski pristup (za psihologe i kolege srodnih profesija, koji za učešće dobijaju setrifikate) i

b. vođenje iskustvenih grupa – terapijski grupni rad  sa osobama  koje imaju određenu vrstu problema (panika, anksioznost, depresivnost, problemi s besom, fobije, odlaganje obaveza, tolerancija na frustraciju, problemi s donošenjem odluka, ljubavni/partnerski/bračni problemi…)

Autor je posebno kreiranog edukativnog programa “Upravljanje emocijama”.

Autor knjige “Strah od života-o anksioznosti i paničnim napadima” (Beoknjiga 2011).

Živi i radi u Beogradu.

Kontakt tel: 064/247-4075

e-mail:  renata.senic@gmail.com , office@psihoterapijsketeme.rs

web sajt: www.psihoterapijsketeme.rs

Ostali sajtovi: www.akademijauspeha.org , www.savetnik.org.rs