Edukacija za psihoterapeute

style1

Akreditacije i certifikati:

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog certifikata akreditovanog psihoterapeuta (UPSKS), evropskog certifikata akreditovanog savetnika (EAC) i evropskog certifikata iz integrativne psihodinamske psihoterapije:EAIPP (European Association for Integrative Psychodynamic Psychotherapy.

Trajanje:

Teorijsko metodološki deo kursa podeljen je na nivoe:

Uvodni modul (16 časova), Bazični (80 časova) , Napredni (160 časova) i Profesionalni (224 časova ) nakon čega se dobija status psihološkog savetnika. Po završetku savetničkog dela edukacije kandidati mogu nastaviti edukaciju do statusa psihoterapeuta. Za svaki deo kursa se dobija poseban sertifikat. Nakon završenog teorijsko metodološkog dela edukacije, ličnog rada i supervizije rada sa klijentima kandidati mogu aplicirati za nacionalni certifikat akreditovanog savetnika (UPSKS), evropski certifikat akreditovanog savetnika EAC (Certifikat evropske asocijacije za savetovanje dobija se direktno preko nacionalnog certifikata UPSKS) i evropski certifikat akreditovanog savetnika integrativnog psihodinamskog savetovanja od EAIPP.

Ukupna edukacija se sastoji od 1504 sati: 704 časova kursnog rada na teoriji i veštinama, 50 sati supervizirane prakse i 250 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta (od čega 80 sati može biti u okviru grupe, a ostatak individualna psihoterapija) i 500 sati psihoterapijskog rada sa klijentima uz superviziju. Traje od 4 do 5 godina.

Dinamika sastajanja grupa:

Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova (po 45 min.- ili 12 sati) mesečno. Imamo dve vrste grupa: grupe koje rade vikendom-jedan fiksirani vikend u mesecu od 10-16 h., i grupe koje se sastaju radnim danom-jedan fiksirani radni dan u nedelji od 18-21h, četiri puta mesečno.

Cena: 80 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec-4 dolaska za grupu koja se sastaje radnim danom).

Ko se može prijaviti:

Edukaciju mogu pohađati oni koji su završili ili su studetnti nekog od fakulteta društveno humanističkog usmerenja. Za dobijanje zvanja psihološkog saetnika potreban je završen fakultet.

Kontakti:

Beograd: +381 60 40 55 605 oliedukativnicentar@gmail.com

Podgorica: + 382 067 380 612 olicentarcg@gmail.com

Novi Sad: +381 063 71 97 540 olicentarnovisad@gmail.com

Niš: +381 065 35 19 563 olicentarnis@gmail.com

Tuzla: +387 061 285 775 olicentarbih@gmail.com

Nivoi i moduli u okviru nivoa

I Nivo 16 časova       Uvodni modul II Bazični nivo 80 časova – 5 vikend modula ili 20 nedeljnih susreta Moduli:
 1. Životne strategije
 2. Autentična ličnost I
 3. Autentična ličnost II
 4. Veštine komunikacije sa klijentom
 5. Psihodinamski pristup radu
III   Napredni nivo 160 časova – 10 vikend modula ili 40 nedeljnih susreta Moduli:
 1. Neutralizacija i mentalizacija
 2. Geštalt
 3. Celovitost objekta
 4. Transakciona analiza
 5. Konstantnost objekta
 6. Psihodrama
 7. Tolerancija na frustarciju
 8. Telesne terapije
 9. Tolerancija na ambivalenciju
 10. REBT
IV  Master nivo 224 časova – 14 vikend modula ili 56 nedeljnih susreta Moduli:
 1. Volja
 2. NLP
 3. Inicijativa
 4. Sposobnost za ljubav I
 5. Sposobnost za ljubav II
 6. Sposobnost za ljubav III
 7. Sposobnost za ljubav IV
 8. Kreiranje i vođenje radionica
 9. Projektivne kartice
 10. Sposobnost za rad I
 11. Sposobnost za rad II
 12. Sposobnost za rad III
 13. Lični portret
 14. Supervizija
Psihoterapijski nivo 224 časova – 14 vikend susreta ili 56 nedeljnih susreta
 1. Shema terapija
 2. Integracija pravaca , psihodinamika i OLI metod
 3. Psihoterapija grupe
 4. Zavisni poremećaj ličnosti
 5. Granični poremećaj ličnosti
 6. Depresivni poremećaj ličnosti
 7. Shizoidni i izbegavajući poremećaj ličnosti
 8. Anksioznost i napadi panike
 9. Histrionični i antisocijalni poremećaj ličnosti
 10. Psihosomatika i opsesivno kompulsivni poremećaj ličnosti
 11. Seksualnost- patologija i razvoj
 12. Pristup radu sa snovima
 13. Studije slučaja
 14. Završne supervizije

Voditelji kursa:

– Nebojša Jovanović, osnivač OLI metoda, magistar psiholoških nauka, akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim certifikatom, predsednik Udruženja za Psihotarapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, predsednik EMCC – Srbija i EAIPP.

– Sandra Jovanović Đorđević, Ivana Paunović, Dr. Jelica Petrović, Dr. Maja Vučković i drugi predavači po pozivu. (Biografije autora možete pogledata na stranici “O nama”)

Plan i program možete preuzeti klikom na sledeći link:
http://olicentar.rs/Program-edukacije-iz-OLI-psihodinamske-PSIHOTERAPIJE.pdf