Edukacija za psihoterapeute

style1

Akreditacije i sertifikati:

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog psihoterapeuta (UPSKS), evropskog sertifikata akreditovanog savetnika (EAC) i evropskog sertifikata iz integrativne psihodinamske psihoterapije:EAIPP (European Association for Integrative Psychodynamic Psychotherapy.

Trajanje:

Teorijsko metodološki deo kursa podeljen je na nivoe:

Uvodni modul (16 časova), Bazični (80 časova), Napredni (160 časova) i Profesionalni (224 časova ) nakon čega se dobija status psihološkog savetnika. Po završetku savetničkog dela edukacije kandidati mogu nastaviti edukaciju do statusa psihoterapeuta. Za svaki deo kursa se dobija poseban sertifikat. Nakon završenog teorijsko metodološkog dela edukacije, ličnog rada i supervizije rada sa klijentima kandidati mogu aplicirati za nacionalni sertifikat akreditovanog savetnika (UPSKS), evropski sertifikat akreditovanog savetnika EAC (Certifikat evropske asocijacije za savetovanje dobija se direktno preko nacionalnog sertifikata UPSKS) i evropski sertifikat akreditovanog savetnika integrativnog psihodinamskog savetovanja od EAIPP.

Ukupna edukacija se sastoji od 1504 sati: 704 časova kursnog rada na teoriji i veštinama, 50 sati supervizirane prakse i 250 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta (od čega 80 sati može biti u okviru grupe, a ostatak individualna psihoterapija) i 500 sati psihoterapijskog rada sa klijentima uz superviziju. Traje od 4 do 5 godina.

Dinamika sastajanja grupa:

Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova (po 45 min.- ili 12 sati) mesečno. Imamo dve vrste grupa: grupe koje rade vikendom-jedan fiksirani vikend u mesecu od 10-16 h, i grupe koje se sastaju radnim danom-jedan fiksirani radni dan u nedelji od 18-21h, četiri puta mesečno.

Cena: 80 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec-4 dolaska za grupu koja se sastaje radnim danom).

Ko se može prijaviti:

Edukaciju mogu pohađati oni koji su završili ili su studenti nekog od fakulteta društveno humanističkog usmerenja. Za dobijanje zvanja psihološkog savetnika potreban je završen fakultet.

Kontakti:

Beograd: +381 60 40 55 605 oliedukativnicentar@gmail.com

Podgorica: + 382 67 380 612 olicentarcg@gmail.com

Novi Sad: +381 63 71 97 540 olicentarnovisad@gmail.com

Niš: +381 65 35 19 563 olicentarnis@gmail.com

Tuzla: +387 61 285 775 olicentarbih@gmail.com

Sarajevo +387 61 256 606 / olicentarbih@gmail.com

Banja Luka +387 66 084 860 olicentarbih@gmail.com

Skoplje +389 78 273 763 / olicentarskopje@gmail.com

Zagreb +385 95 1968 083 / olicentarhrvatska@gmail.com

Rijeka +385 95 1968 083 / olicentarhrvatska@gmail.com

Nivoi i moduli u okviru nivoa

I Nivo 16 časova      

Uvodni modul

II Bazični nivo

80 časova – 5 vikend modula ili 20 nedeljnih susreta

Moduli:

 1. Životne strategije
 2. Autentična ličnost I
 3. Autentična ličnost II
 4. Veštine komunikacije sa klijentom
 5. Psihodinamski pristup radu

III   Napredni nivo

160 časova – 10 vikend modula ili 40 nedeljnih susreta

Moduli:

 1. Neutralizacija i mentalizacija
 2. Geštalt
 3. Celovitost objekta
 4. Transakciona analiza
 5. Konstantnost objekta
 6. Psihodrama
 7. Tolerancija na frustraciju
 8. Telesne terapije
 9. Tolerancija na ambivalenciju
 10. REBT

IV  Master nivo

224 časova – 14 vikend modula ili 56 nedeljnih susreta

Moduli:

 1. Volja
 2. NLP
 3. Inicijativa
 4. Sposobnost za ljubav I
 5. Sposobnost za ljubav II
 6. Sposobnost za ljubav III
 7. Sposobnost za ljubav IV
 8. Kreiranje i vođenje radionica
 9. Projektivne kartice
 10. Sposobnost za rad I
 11. Sposobnost za rad II
 12. Sposobnost za rad III
 13. Lični portret
 14. Supervizija

Psihoterapijski nivo

224 časova – 14 vikend susreta ili 56 nedeljnih susreta

 1. Shema terapija
 2. Integracija pravaca, psihodinamika i OLI metod
 3. Psihoterapija grupe
 4. Zavisni poremećaj ličnosti
 5. Granični poremećaj ličnosti
 6. Depresivni poremećaj ličnosti
 7. Shizoidni i izbegavajući poremećaj ličnosti
 8. Anksioznost i napadi panike
 9. Histrionični i antisocijalni poremećaj ličnosti
 10. Psihosomatika i opsesivno kompulsivni poremećaj ličnosti
 11. Seksualnost- patologija i razvoj
 12. Pristup radu sa snovima
 13. Studije slučaja
 14. Završne supervizije

Voditelji kursa:

– Nebojša Jovanović, osnivač OLI metoda, magistar psiholoških nauka, akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim sertifikatom, predsednik Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, predsednik EMCC – Srbija i EAIPP.

– Sandra Jovanović Đorđević, Ivana Paunović, dr Jelica Petrović, dr Maja Vučković i drugi predavači po pozivu. (Biografije autora možete pogledata na stranici “O nama”)

Plan i program možete preuzeti klikom na sledeći link:
http://olicentar.rs/Program-edukacije-iz-OLI-psihodinamske-PSIHOTERAPIJE.pdf