Prevara u partnerskoj vezi

Autor: Aleksandra Solujić
Psiholog i psihoterapeut

Prevare su čest razlog zašto se ljudi obrate psihoterapeutu. Iskustvo mi govori da je podjednak broj onih koji su prevarili partnera i onih koji su otkrili da su prevareni i zbog intenzivnih neprijatnih emocija sa kojima se teško nose potraže pomoć stručnjaka. Dešava se da dođu i parovi kako bi rešavali probleme, izrazili ono što osećaju i misle, doneli odluku o tome šta da rade, da li da ostanu zajedno ili da se rastanu. Zbog stresa koji iskuse i sa kojim ne znaju kako da se nose javljaju se i deca roditelja koji su imali aferu, kao i prijatelji kojima problem predstavlja uloga “saučesnika”, a vrlo često pomoć potraži i “treća osoba”.

Šta je to prevara u partnerskom odnosu? Česte su polemike o tome šta je prevara, ljudi često razgovaraju o tome šta smatraju pod prevarom. U literaturi iz oblasti mentalnog zdravlja pod prevarom se podrazumeva veza u kojoj su uključene i emocije i seksualni kontakt, ali i emotivni odnos bez fizičkog kontakta, kao i fizički kontakt bez emotivnog odnosa sa “trećom osobom”. Ako postoji veo misterije, tajne, odnos u kome je narušena seksualna ekskluzivnost sa jednim partnerom, izdaja, isključivanje, neverstvo radi se o prevari. Prevare su česta tema u umetnosti, filmovima, muzici, književnosti, a često se dešavaju i u životu. Postoji podatak da se trećina parova u braku suoči sa prevarom. Ne postoji razlika među polovima, i žene i muškarci podjednako varaju. Neretko smo bili svedoci prevara i onoga što se posle njih dešavalo u životima javnih ličnosti. Popularne serije i filmovi, kao i prenošenje afera javnih ličnosti doprinose popustljivoj atmosferi prema aferama u našem društvu. U poslednje vreme najčešći oblik prevare je internet prevara. Često se može čuti da su internet afere najveća pretnja modernom braku. U privatnoj praksi najčešće se i srećem sa parovima koji dožive prevaru na ovaj način.

Kada se desi prevara u partnerskoj vezi nastupa kriza. Svaka kriza je u isto vreme i šansa i rizik. Pošto kriza izazvana prevarom može biti šansa za izgradnju zrelije i kvalitetnije veze u ovom tekstu akcenat stavljam na mogućnost izgradnje takve veze nakon prevare. Brojna istraživanja pokazuju da se to najčešće i dešava i da parovi nakon prevare uglavnom nastavljaju emotivnu vezu koja bude kvalitetnija nego što je bila. A da bi se to desilo potrebno je da se ispune određeni uslovi o kojima ću pisati u ovom članku. Ako se desi prevara efekti mogu biti neutralni, negativni ili pozitivni. Postoje ljudi koji nastave posle brojnih ili dugogodišnjih prevara, kao i oni koji odluče da se rastanu nakon jednog flerta emotivnog partnera. Da li će prevara biti šansa za zrelu ljubav zavisi od nekoliko faktora. Zašto se prevara desila, šta je bio motiv, koliko je druga veza ozbiljna i kakva je njena snaga. Od toga da li je prevara posledica borbe za moć, dokazivanje sopstvene polne uloge, osveta ili pokušaj da se postigne zadovoljstvo koje nedostaje u emotivnoj vezi zavisi i kako će partneri nastaviti dalje. Od nekih osobina ličnosti, ali i od uobičajenih stavova o neverstvu u kulturi i subkulturi kojoj partneri pripadaju zavisi kako će prevara uticati na emotivni odnos.

Istraživanja pokazuju da najveći broj parova nastave emotivnu vezu nakon prevare i često su posvećeniji i jači nego što su bili. Da bi se to desilo par ima zadatak da se suoči sa onim što se desilo, prihvati to, da se partner koji je varao izvini, a prevareni partner prihvati i oprosti.

Zašto ljudi varaju

Šta ljude motiviše na to da budu neverni? Glavni “motivatori” za to da neko prevari partnera su osobine ličnosti onoga ko vara, karakteristike emotivne veze i specifičnost situacije u kojoj se neko nađe.

Postoji izreka koja kaže ko te jednom prevari i drugi put će, a često se može čuti da ako ti nekom uzmeš partnera neko će ga uzeti i tebi. Ove izreke se odnose na ljude koji varaju zbog nekih ličnih osobina. Ljudi se razlikuju prema specifičnim crtama ličnosti i sklonostima prema određenim vrstama ponašanja. Koje to osobine i svojstva ima neko ko je sklon tome da vara u emotivnoj vezi? Neke crte ličnosti koje su u vezi sa varanjem su pouzdanost, savesnost, empatičnost. Za neke ljude varanje predstavlja dokazivanje muškosti ili ženstvenosti. Osobe sa kojima stupa u odnos predstavljaju trofeje i švalerska reputacija je dokaz moći, potencije i superiornosti. Ljudi imaju potrebu za bliskošću, a ako je se u isto vreme jako plaše prevara može da predstavlja zamenu za pravi odnos. Još neke osobine koje su u vezi sa prevarama su nedostatak samopoštovanja, slaba kontrola impulsa i narcizam.

Kakve su emotivne veze u kojima se dešava prevara? Postoje parovi koji se nikada ne svađaju i koje konflikti plaše. Bežeći od svakog konflikta beže i od mogućnosti da rešavaju probleme sa kojima se susreću, a i prevara im može biti način na koji beže od problema. Postoje i parovi koji se svađaju stalno i kod kojih sve može biti povod za svađu. U pozadini najčešće stoji jak strah od intimnosti. Kod njih i prevara predstavlja bekstvo od intimnosti koje se plaše. U nekim vezama ljudi su skloni žrtvovanju svojih potreba, osećanja i želja kako bi se brinuli o partneru i prevara koju oni počine može da predstavlja pobunu protiv žrtvovanja i pokušaj da se izraze, zadovolje potrebe i povrate kontrolu.

Ljudi varaju kada su nezadovoljni u vezi. Vezu koja vodi zadovoljstvu odlikuju osećanje stabilnosti i sigurnosti, fizička i emotivna intimnost i prijateljstvo. Kada nešto od ovoga nedostaje partneri osećaju nezadovoljstvo. Neke studije pokazuju da je nezadovoljstvo seksualnim životom motiv broj jedan za prevaru. Ako jedan partner ima problem u seksualnom funkcionisanju kojim se ne bavi i ne rešava ga to drugog partnera može navesti na prevaru. Zanemarivanje seksualnog života zbog obaveza, posla, brige o deci, kao i emotivno zanemarivanje može inspirisati partnera da pažnju i zadovoljstvo potraži na drugom mestu. Osećanje usamljenosti, odbačenosti, zapostavljenosti u vezi što duže traju to su veće šanse da se potrebe za bliskošću, ljubavlju i pažnjom zadovolje sa drugom osobom. Mnogo je ljudi koji u nezadovoljavajućim vezama ostaju zbog dece, novca, straha od toga da ne ostanu sami i čekaju priliku da pronađu nekoga i čim se ta prilika desi ugrabe je. Za njih prevara predstavlja izlaz iz nezadovoljavajućeg odnosa. Povodi za prevaru mogu biti i razmimolilaženje povodom krupnijih životnih pitanja, stavova i vrednosti, kao i razlike u obrazovanju, prihodima, interesovanjima. Životne krize mogu biti okidač za preljubu. Kriza srednjih godina, odlazak dece iz kuće, gubitak posla, zdravstveni problem mogu da pokrenu ljude da pokušaju da razreše krizu na ovaj način.
Može se i desiti da je neko u srećnoj vezi, nema predispozicije u organizaciji ličnosti, a da opet počini preljubu. Posao u kome neko ima bliske kontakte sa privlačnim ljudima je dobar primer za to.

Kako nakon prevare

Nijedna emotivna veza nema garanciju da prevare neće biti. Najbolja prevencija je iskrena, otvorena i jasna komunikacija, posvećenost, emotivna i seksualna razmena. U nekim vezama prevara je očekivana i ljudi smatraju da je neizbežan deo odnosa. Prihvataju je kao nešto što se dešava i ne utiče na odnos. U takvim vezama kada se desi prevara to ne utiče ni na partnere, ni na odnos. Ima i veza u kojima su partneri napravili sporazum oko viđanja sa drugim ljudima. U kulturi u kojoj mi živimo na prevaru se ne gleda kao na podrazumevajući deo emotivne veze i ako se desi izaziva krizu. Parovi koji prolaze kroz krizu uzrokovanu aferom prolaze kroz faze koje su uglavnom iste kod svih.

Prevara može da se desi iznenada ili da se dugo razvija odnos sa drugom osobom, može da bude kratka ili da traje duži vremenski period. Otkrivanje afere može iznenada da se desi ili da postoji sumnja koja dugo traje. Ako partner prizna odnos sa drugom osobom veća je verovatnoća da se veza nastaviti nego ako se nevera slučajno otkrije. Kada se prevara otkrije i prevareni partner i partner koji je varao doživljavaju jake i intenzivne emocije. Prevareni partner oseća ljutnju, očaj, beznađe, strah, nepoverenje, bol, tugu. Opsesivno razmišlja o detaljima prevare, prati svaki korak partnera. U ovoj fazi psihosomatske tegobe su moguće, kao i oslabljena koncentracija i nemogućnost da se fokusira na posao i uobičajene dnevne aktivnosti. Ono što može biti od koristi i pomoći je svaki iskren razgovor i dobar slušalac. Osećanja postaju manje intenzivna i ometajuća kada se podele sa drugima. Neverni partner oseća stid, kajanje, strah, ljutnju. Verovatno se plaši da odnos neće moći da ispravi, da će biti kažnjen za počinjeno delo, dok sa druge strane može da tuguje za izgubljenom aferom i da ima brojne komplikacije u odnosu sa „trećom osobom“. Vrlo verovatno će partneri poželeti da nešto drastično promene. Koliko god bi partneri da naprave neke drastične promene, razvedu se, prodaju imovinu, odvoje se kako bi razmislili o svemu ovo nije dobar trenutak za donošenje krupnih odluka.
Sledeća faza sledi nakon prvobitnog udara i šoka i tada partneri počinju da razmišljaju o značenju prevare i mogućim implikacijama po sebe, porodicu, odnos, decu ako ih imaju. Mnogo krivice, prebacivanja, neizgovorenog i neiskazanog bola u ovoj fazi izbija na površinu. Ova faza je vrlo značajna za pozitivnu budućnost odnosa. Kako bi se odnos nastavio važno je da partner koji je varao prekine svaki kontakt sa „trećom osobom“, obaveže se na lojalnost i poštovanje integriteta zajednice, izvini se i ponovi izvinjenje ako je potrebno. Prevarena osoba često želi da zna detalje o odnosu. Postavlja se pitanje koliko pojedinosti je mudro reći. Previše specifičnih detalja i pojedinosti se ne preporučuje. Ako prevareni partner insistira na informacijama neka one budu opšte, koliko je trajalo, kako je počelo, ko još zna. Ovo je najčešće trenutak kada parovi donose odluku o tome šta će nakon prevare. Neki nisu spremni da nastave dalje zajedno i razmatraju rastavljanje, neki parovi ostaju u ćorsokaku neizvesnosti, a neki se opredele da nastave emotivnu vezu. Odluka o tome ne bi trebala da se donosi ni brzo, ni impulsivno. Ako par ima decu uvek je dobro pokušati da se emotivna veza nastavi pre nego da se donese odluka o prekidu. Odluku o tome šta će nakon prevare partneri moraju da donesu sami i bez ičijeg uticaja.
Parovi koji se opredele za nastavak veze suočavaju se sa nimalo lakim i prijatnim zadacima. Postoji tendencija kod skoro svih parova da krenu sa razmatranjem veze od samog početka i pokušavaju da shavte razloge za prevaru. Da li je prevaru podstakla kriza srednjih godina, neki značajan preokret u životu, seksualna frustracija i osećaj uskraćenosti, osveta, pokušaj da se izbori za moć u vezi, izazovu reakciju partnera, itd. Dobro je da se razjasne razlozi i događaji koji su doveli do preljube. Prevareni partner ima još jedan težak zadatak pored nošenja sa negativnim emocijama, a to je da preispita svoju ulogu u prevari koju je doživeo. Prevarena osoba verovatno je pasivno ili aktivno doprinela događaju. Partner koji je varao ima zadatak da se izvini, obezbedi uverenje da je drugi odnos prekinut i pokaže posvećenost emotivnoj vezi. Oporavak odnosa ne može da počne dok se svaki kontakt sa drugom osobom ne prekine. Ponovna izgradnja poverenja predstavlja proces, koji najčešće ide tri koraka napred, dva nazad. Prevareni partner teško da može da u ovoj fazi oprosti, ali dobro je da oproštaj postavi kao cilj. Potrebno je vreme da bi se oporavak desio, kako individualni, tako i oporavak veze. Kada partneri razumeju šta se dogodilo, zašto i koja je njihova uloga u celoj situaciji smanjuje se šansa za ponavljanje nezdravog obrsca u budućnosti. Poslednja faza je izgradnja odnosa koji odlikuje zrela ljubav, a koju odlikuju realna očekivanja od partnera i odnosa, uzajamnost, pažnja, briga. U zrelom odnosu partneri znaju i prihvataju mane i nedostatke i svoje i svog partnera i kako su reflektuju na vezu. Ispunjavajuća i zanimljiva veza se ostvaruje ulaganjem oba partnera. Oporavak je gotov kada su partneri prihvatili i oprostili prevaru.

Nije lako nastaviti nakon prevare, ali nije lako ni rastati se. Ako ste prevareni ili ste prevarili partnera verovatno je da su emocije neprijatne i intenzivne, mogu se smenjivati brzo, možda osećate da nemate kontrolu, da teško tolerišete neizvesnost, da ste izgubili poverenje u sebe, ljude, svet, pravdu, ljubav, istinu, itd. Nakon prevare ljudi osećaju da im je poljuljan identitet, oslabljeno samopoštovanje i samopouzdanje, pitaju se kako je moguće da im se to desilo, osećaju se nesrećno i izgubljeno. Ako patite, ne znate kako da donesete odluku o tome šta dalje, osećate da vam je potrebna podrška konsultacije sa stručnjakom pomažu u krizi izazvanoj prevarom.

 

By |2018-12-22T22:01:51+00:00децембар 22nd, 2018|Članci iz medija|