OLI PREDAVANJA i RADIONICE

style1

Dobar čovek i emocionalne kompetencije

Kratkotrajna vs psihodinamska terapija i coaching

Kako postati executive psihodinamski coach​

Psihodinamski poslovni coaching u našem okruženju

Šta je psihodinamski poslovni coaching

Da li se zaista posao i emocije ne mešaju