Olgica Vučenov

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije, life i poslovnog koučinga.

Diplomirani master psiholog, psihološki savetnik i edukator.

Član: EMCC-Sr. Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo Srbija, EMCC-Serbia, Evropska asocijacija za integrativni koučing i mentoring  EAIPCM. 

Autorka brojnih tekstova za psihološke dodatke virtuelnih medija.

Učestvovala je u projektima i istraživanjima: Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, NVO “Pomoć porodici” u Beogradu, Unicefa u saradnji sa Centrom za Interaktivnu Pedagogiju, Beograd “ Vrtići bez granica 2”, Fondacije Novak Đoković “Podrška ne perfekcija”, “Školica života” u Beogradu.

Savetodavni i koučing rad sprovodi sa odraslima, parovima i adolescentima.

Živi i radi u Novom Sadu.

Kontakt:

tel: +381 62 38 22 03 ,

e-mail: olgicavucenov@yahoo.com 

facebook: @psiholog.OlgicaVucenov