OLI Centar Tim

Nebojša Jovanović

Osnivač je novog psihoterapijskog pravca – O.L.I. Psihodinamske Integrativne Psihoterapije

Magistar psihologije, psihoterapeut, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima (EAC, EMCC), edukator. Tri decenije bavi se psihoterapeutskim radom. Predsednik je O.L.I. Centra, Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, Sekcije za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Društva Psihologa Srbije, Biofidbek Asocijacije Srbije.

Ivana Paunović

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

Predstavnik je Udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije pri Evropskoj asocijaciji za savetovanje.

Član: EMCC-Sr. Evropski Savet za Koučing i Mentrostvo Srbija, EMCC-Serbia, Evropskaasocijacijazaintegrativnikoučingi mentoring  EAIPCM,  UPSKS- Udruženje za Psihoterapiju Savetovanje i Koucing, Evropskaasocijacijazaintegrativnupsihodinamskupsihoterapiju EAIPP.

Sandra Jovanović

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

Sandra Jovanovićpsiholog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut, life coach i edukator, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar. Koautor knjiga: ADD/ADHD-Deficit pažnje i hiperaktivnost kod dece.” (Centar za Primenjenu Psihologiju 2006, Beoknjiga 2009), Psihologija Uspeha – “Živeti ili Životariti” (Narodna Knjiga 2006., Beoknjiga 2009.). 

Jelica Petrović

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

Jelica Petrović, doktor psiholoških nauka, O.L.I. Life Coach. Edukovana iz REBT psihoterapijskog pravca. Nastavnik na Odseku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu, grupa predmeta iz oblasti razvojne psihologije. Autor monografije “Emocionalni temelji socijalne kompetencije” i niza naučnih tekstova iz oblasti psihologije razvoja.

Maja Vučković

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

Doktor medicine,O.L.I. Life Coach. Poseduje deset godina radnog iskustva u oblasti medicinske industrije i kliničkih istraživanja. Od 2012. na Cambridge Business Academy pohađa Menadžment ljudskih resursa. Vlasnik firme „HR HoRizons“ – Centar za edukaciju i konsalting, Niš.

Renata Senić

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga.

RENATA SENIĆ, diplomirani psiholog – master u oblasti kliničke psihologije, nacionalno i evropski akreditovani psihološki savetnik, O. L. I. integrativni psihodinamski psihoterapeut, psihodinamski life coach i edukator. Edukovana iz REBT-a (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije), Sistemske porodične psihoterapije  i  O. L. I – Integrativne  Psihodinamske  Psihoterapije.