pokretikojipricajupricuPokreti koji pričaju priču. Komunikacija čini osnovu međuljudskih odnosa i nema aktivnosti u životu koju možemo odvojiti od nje. Međutim, komunikacija se ne vezuje samo za reči već i za pokret, govor tela, izraz lica, ton glasa i druge elemente neverbalne komunikacije koje koristimo svakodnevno, čak i kada toga nismo svesni.

Neverbalna komunikacija igra značajnu ulogu u sveobuhvatnoj komunikaciji i ima veliki uticaj na našu uspešnost u mnogim oblastima života. Ovladavanje ovim znanjima i veštinom tumačenja neverbalnih poruka značajno doprinosi opštem unapređenju komunikacije. Opširnije