Predavač: Olivera Milutinović, psiholog, OLI psihoterapeut i edukator
Datum: petak, 04. septembar
Vreme: 19:00 – 21:00h

Prijavu za predavanje možete popuniti na linku

„Danas se o narcizmu piše i priča na sve strane, pritom uglavnom misleći na patološki narcizam. Moja motivacija da govorim o ovoj temi dolazi odatle što smatram da je u ozbiljnom radu na sebi neminovno sresti se i sa narcizmom, jer niko od nas nije „operisan“ od istog. Smatram da je važno i pojmovno odrediti različite pojavne oblike narcizma, naročito zdrav narcizam, bez kojeg nema zdrave i integrisane ličnosti. Važno je pojmovno odrediti i narcizam kao normalnu razvojnu pojavu, kao i definisati naličje narcizma da bi se pojam bolje razumeo.

Danas se olako ljudima pridaje epitet narcisa, internet je preplavljen sadržajima na tu temu, te se ljudi olako prepuštaju tome da druge ljude svrstaju u kategoriju narcisa a da uopšte nisu stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja. Otuda i moja želja da pokušam da dam doprinos tome da se napravi razlika između stručnog i kolokvijalnih upotreba ovog termina.

Činjenica je da živimo u narcističkoj kulturi i da opšta klima u društvu pogoduje razvoju patološkog narcizma, ali eto i dobre prilike da svi zajedno razmislimo o tome šta u svom ličnom prostoru možemo da učinimo i da se zaštitimo što od narcizma unutar sebe, što od ljudi oko nas čiji nas narcizam ugrožava.“

Olivera Milutinović

25+