Maja Vučković

Doktor medicine,O.L.I. Life Coach. Poseduje deset godina radnog iskustva u oblasti medicinske industrije i kliničkih istraživanja. Od 2012. na Cambridge Business Academy pohađa Menadžment ljudskih resursa. Vlasnik firme „HR HoRizons“ – Centar za edukaciju i konsalting, Niš.

U Nišu se bavi individualnim life coachingom, drži radionice (a ispred O.L.I. Centra za razvoj ličnosti) početni nivo edukacije iz O.L.I. Psihodinamskog Life Coachinga.

Tim firme „HR HoRizons“ radi sa firmama i pojedincima na planiranju i unapređenju karijere i ličnog razvoja, u oblasti profesionalne orijentacije, planiranja i selekcije ljudskih resursa, organizuje edukacije zaposlenih… Programi edukacija zaposlenih se posebno kreiraju i usklađuju sa individualnim zahtevima i specifičnostima kolektiva i pojedinaca, poštujući osnovne postavke OLI metoda i najnovije trendove u menadžmentu ljudskih resursa.

Kontakt detalji: Maja Vučković, Niš

Tel: 065/3519 563

E-mail: maja.inspireyourself@gmail.com

Web site: www.inspireyourself.rs

LinkedIn profile: rs.linkedin.com/pub/maja-vuckovic/15/3b0/3b6

0