Edukacija iz life coachinga

style1

Program edukacije koji vodi do zvanja

Akreditovanog kouča u Srbiji (UPSKS) i u Evropi (EAIPCM)

Akreditacije i sertifikati:

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EMCC (Evropskog saveta za koučing i mentorstvo). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča (UPSKS), i evropskog sertifikata akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča (EAIPCM), kao i do mogućnosti učlanjivanja u EMCC.

Trajanje:

Teorijsko metodološki deo kursa podeljen je na nivoe:

Uvodni modul (16 časova), Bazični (80 časova), Napredni (160 časova) i Profesionalni (224 časova). Za svaki deo kursa se dobija poseban sertifikat. Nakon završenog teorijsko metodološkog dela edukacije, ličnog rada i supervizije rada sa klijentima kandidati mogu aplicirati za nacionalni sertifikat akreditovanog kouča (UPSKS), i evropski sertifikat akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča od EAIPCM.

Ukupno trajanje 3-3,5 godina.

 

Dinamika sastajanja grupa:

Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova (po 45 min.- ili 12 sati) mesečno. Imamo dve vrste grupa: grupe koje rade vikendom-jedan fiksirani vikend u mesecu od 10-16 h., i grupe koje se sastaju radnim danom-jedan fiksirani radni dan u nedelji od 18-21h, četiri puta mesečno.

Cena: 110 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec – 4 dolaska za grupu koja se sastaje radnim danom).

Ko se može prijaviti:

Mogu se uključiti kandidati iz različitih profesija i studenti. Delatnost life coachinga nije ograničena profesijom.

Kontakti:

Beograd: +381 60 40 55 605 oliedukativnicentar@gmail.com

Podgorica: + 382 67 380 612 olicentarcg@gmail.com

Novi Sad: +381 63 71 97 540 olicentarnovisad@gmail.com

Niš: +381 65 35 19 563 olicentarnis@gmail.com

Tuzla: +387 61 285 775 olicentarbih@gmail.com

Sarajevo +387 61 256 606 / olicentarbih@gmail.com

Banja Luka +387 66 084 860 olicentarbih@gmail.com

Skoplje +389 78 273 763 / olicentarskopje@gmail.com

Zagreb +385 95 1968 083 / olicentarhrvatska@gmail.com

Rijeka +385 95 1968 083 / olicentarhrvatska@gmail.com

Nivoi i moduli u okviru nivoa

I Nivo 16 časova

Uvodni modul

II Bazični nivo

80 časova – 5 vikend modula ili 20 nedeljnih susreta

Moduli:

 1. Životne strategije
 2. Autentična ličnost I
 3. Autentična ličnost II
 4. Veštine komunikacije sa klijentom
 5. Psihodinamski pristup radu

III   Napredni nivo

160 časova – 10 vikend modula ili 40 nedeljnih susreta

Moduli:

 1. Neutralizacija i mentalizacija
 2. Geštalt
 3. Celovitost objekta
 4. Transakciona analiza
 5. Konstantnost objekta
 6. Psihodrama
 7. Tolerancija na frustraciju
 8. Telesne terapije
 9. Tolerancija na ambivalenciju
 10. REBT

IV Master nivo

224 časova – 14 vikend modula ili 56 nedeljnih susreta

Moduli:

 1. Volja
 2. NLP
 3. Inicijativa
 4. Sposobnost za ljubav I
 5. Sposobnost za ljubav II
 6. Sposobnost za ljubav III
 7. Sposobnost za ljubav IV
 8. Kreiranje i vođenje radionica
 9. Projektivne kartice
 10. Sposobnost za rad I
 11. Sposobnost za rad II
 12. Sposobnost za rad III
 13. Lični portret
 14. Supervizija

Voditelji kursa:

– Nebojša Jovanović, osnivač OLI metoda, magistar psiholoških nauka, akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim sertifikatom, akreditovani kouč, predsednik Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, predsednik EMCC – Srbija i EAIPCM.

– Sandra Jovanović Đorđević, Ivana Paunović, dr Jelica Petrović, dr Maja Vučković i drugi predavači po pozivu. (Biografije autora možete pogledata na stranici “O nama”)

Plan i program možete preuzeti klikom na sledeći link:

http://olicentar.rs/Program-edukacije-iz-OLI-psihodinamskog-COACHINGA.pdf