Edukacija iz life coachinga

style1

Program edukacije koji vodi do zvanja

Akreditovanog kouča u Srbiji (UPSKS) i u Evropi (EAIPCM)

Akreditacije i certifikati:

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EMCC (Evropskog saveta za koučing i mentorstvo). Vodi do nacionalnog certifikata akreditovanog kouča (UPSKS), i evropskog certifikata akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča (EAIPCM), kao i do mogućnosti učlanjivanja u EMCC.

Trajanje:

Teorijsko metodološki deo kursa podeljen je na nivoe:

Uvodni modul (16 časova), Bazični (80 časova) , Napredni (160 časova) i Profesionalni (224 časova). Za svaki deo kursa se dobija poseban sertifikat. Nakon završenog teorijsko metodološkog dela edukacije, ličnog rada i supervizije rada sa klijentima kandidati mogu aplicirati za nacionalni certifikat akreditovanog kouča (UPSKS), i evropski certifikat akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča od EAIPCM.

Ukupno trajanje 3-3,5 godina.

 

Dinamika sastajanja grupa:

Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova (po 45 min.- ili 12 sati) mesečno. Imamo dve vrste grupa: grupe koje rade vikendom-jedan fiksirani vikend u mesecu od 10-16 h., i grupe koje se sastaju radnim danom-jedan fiksirani radni dan u nedelji od 18-21h, četiri puta mesečno.

Cena: 110 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec – 4 dolaska za grupu koja se sastaje radnim danom).

Ko se može prijaviti:

Mogu se uključiti kandidati iz različitih profesija i studenti. Delatnost life coachinga nije ograničena profesijom.

Kontakti:

Beograd: +381 60 40 55 605 oliedukativnicentar@gmail.com

Podgorica: + 382 067 380 612 olicentarcg@gmail.com

Novi Sad: +381 063 71 97 540 olicentarnovisad@gmail.com

Niš: +381 065 35 19 563 olicentarnis@gmail.com

Tuzla: +387 061 285 775 olicentarbih@gmail.com

Nivoi i moduli u okviru nivoa

I Nivo 16 časova Uvodni modul II Bazični nivo 80 časova – 5 vikend modula ili 20 nedeljnih susreta Moduli:
 1. Životne strategije
 2. Autentična ličnost I
 3. Autentična ličnost II
 4. Veštine komunikacije sa klijentom
 5. Psihodinamski pristup radu
III   Napredni nivo 160 časova – 10 vikend modula ili 40 nedeljnih susreta Moduli:
 1. Neutralizacija i mentalizacija
 2. Geštalt
 3. Celovitost objekta
 4. Transakciona analiza
 5. Konstantnost objekta
 6. Psihodrama
 7. Tolerancija na frustarciju
 8. Telesne terapije
 9. Tolerancija na ambivalenciju
 10. REBT
IV Master nivo 224 časova – 14 vikend modula ili 56 nedeljnih susreta Moduli:
 1. Volja
 2. NLP
 3. Inicijativa
 4. Sposobnost za ljubav I
 5. Sposobnost za ljubav II
 6. Sposobnost za ljubav III
 7. Sposobnost za ljubav IV
 8. Kreiranje i vođenje radionica
 9. Projektivne kartice
 10. Sposobnost za rad I
 11. Sposobnost za rad II
 12. Sposobnost za rad III
 13. Lični portret
 14. Supervizija

Voditelji kursa:

– Nebojša Jovanović, osnivač OLI metoda, magistar psiholoških nauka, akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim certifikatom, akreditovani kouč, predsednik Udruženja za Psihotarapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, predsednik EMCC – Srbija i EAIPCM.

– Sandra Jovanović Đorđević, Ivana Paunović, Dr. Jelica Petrović, Dr. Maja Vučković i drugi predavači po pozivu. (Biografije autora možete pogledata na stranici “O nama”)

Plan i program možete preuzeti klikom na sledeći link:

http://olicentar.rs/Program-edukacije-iz-OLI-psihodinamskog-COACHINGA.pdf