Konferencija EAC u Kelnu

Konferencija EAC – Evropske asocijacije za savetovanje u organizaciji sa nemačkom asocijacijom za savetovanje #dgfb na divnom Univerzitetu u Kelnu. 
Ivana Paunovic predstavnica je našeg nacionalnog Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing – UPSKS, čiji je čan i OLI Centar, zajedno sa još 2000 učesnika iz evropskih zemalja.