komunikacijasateskimljudimaKomunikacija sa teškim ljudima. Svakodnevno se suočavamo sa situacijama u kojima ne razumemo u potpunosti ponašanje druge strane, prijatelja, člana porodice, saradnika i drugih ljudi koji nas okružuju; teško je komunicirati sa njima i pridajemo im pridev „teški ljudi“, a ponekad se, možda i sami tako osećamo.

Uvid u tuđi ali i sopstveni komunikacioni stil od velikog je značaja za razvoj svake vrste odnosa i unapređenje komunikacije. Opširnije