Jovana Trbojević

Doktor psiholoških nauka, psihološki savetnik, psihoterapeut pod supervizijom i edukator. Edukovana iz O.L.I. – integrativne psihodinamske psihoterapije. Učesnik brojnih projekata usmerenih ka prevenciji vršnjačkog nasilja, unapređenju kognitivnih i emocionalnih sposobnosti dece, pružanju podrške samohranim roditeljima i deci. Radila je i kao školski psiholog, a polja istraživanja i rada su joj razvojna psihologija i psihologija sporta. Autor je preko trideset naučnih članaka iz oblasti razvojne psihologije i psihologije sporta, učesnik međunarodnih naučnih konferencija i autor psiholoških tekstova u dnevnim novinama. Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life koučinga.

Bavi se individualnim i grupnim savetovanjem, usmerenim ka razrešavanju problema komunikacije, besa, straha od neuspeha, odbacivanja, vršnjaškog nasilja, partnerskih odnosa, samopouzdanja, itd.

Živi i radi u Novom Sadu.

Kontakt:

tel: +381 63 71 97 540

e-mail: jovana.trbojevic88@gmail.com