Edukacije BiH

edukacije iz psihoterapije, psihološkog savetovanja i life coachinga

Edukacija. Tema Sposobnost za ljubav

Promotivno predavanje