LJUBAV PREMA SEBI (Erih From)

Mada nikakav prigovor ne izaziva to što se pojam ljubavi primenjuje na različite objekte, široko je rasprostranjeno mišljenje da je ljubav prema drugima vrlina, a ljubav prema sebi greh. Pretpostavlja se da u onoj meri u kojoj volim sebe, ne volim druge, da je [...]

By |2019-02-07T22:23:02+00:00фебруар 7th, 2019|Članci, Članci iz medija|

Transfer u psihoanalizi

  Transfer je, po definiciji, doživljavanje osećanja, fantazija, stavova, nagona i odbrana prema osobi u sadašnjosti koje nije adekvatno u odnosu na tu osobu, već je ponavljanje reakcija prema značajnim osobama u ranom detinjstvu preneto na osobe u sadašnjosti. U terapijskoj situaciji, osoba na [...]

By |2019-02-07T21:53:29+00:00фебруар 7th, 2019|Članci, Članci iz medija|

Džon Bolbi i teorija afektivnog vezivanja

 Dzon Bolbi  - Razvojna teorija   Razlog zbog kog je Bolbi uveo teoriju afektivnog vezivanja su nedostaci koje je zapazio u psihoanalitičkoj teoriji. Psihoanalitička teorija (teorija nagona i ego psihologija) tvrdi da je proces kroz koji najranije investicije deteta u majku nastaju, proces pražnjenja [...]

By |2019-01-17T11:47:41+00:00јануар 17th, 2019|Članci|

Sita mačka ne lovi miševe (o motivaciji i frustraciji)

Autor: Olivera Milutinović Psiholog i psihološki savetnik Ako pričamo o ličnosti, važan, ako ne i najvažniji aspekt te priče, zauzeće i njena dinamika. Kako sama reč kaže, ličnost ima svoje kretanje, svoju stalnu aktivnost, kao i snage koje ličnost pokreću na te aktivnosti. Motivacija predstavlja [...]

By |2018-12-22T22:02:40+00:00децембар 14th, 2018|Članci|

OSAM EMOCIONALNIH KOMPETENCIJA ZRELE LIČNOSTI

Zrela ličnost se na zreo način nosi sa emocijama koje u njoj izazivaju životna dešavanja. Da bismo mogli da se na zreo način nosimo sa emocijama potrebne su nam razvijene bazične emocionalne kompetencije, naši unutrašnji "softveri" za obradu i upravljanje emocijama. U OLI metodu [...]

By |2018-12-12T21:03:03+00:00октобар 7th, 2018|Članci|