Bojana Miletic

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life koučinga.

Doktor psiholoških nauka, psihološki savjetnik  O. L. I. integrativnog  psihodinamskog pravca i psihoterapeut u edukaciji u okviru sistemske porodične terapije.

Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite gde je obavljala stručne i specijalizovane stručne poslove, kao i poslove supervizije.

Autorka je knjige „Ličnost rukovodilaca i motivacija zaposlenih“.