Podstičite radoznalost – motivacija u psihoterapiji

    Autor teksta: Ivana Paunović Psiholog, OLI psihoterapeut i edukator     Svaki klijent dolazi zbog nekog cilja koji je u suštini emotivne prirode. Emocije se mogu pokrenuti samo drugom snažnom emocijom. Uvidi će imati efekta na život ako su prožeti emocijom. Racio [...]