Psihoterapija kao umetnost i umetnost kao psihoterapija

Autor teksta : Ivana Paunović OLI psihoterapeut i edukator - Nevidljivo gestikuliranje duše –   Susret glume i psihoterapije  Glumačka umetnost, umetnost uopšte i psihoterapija šetaju po istim lavirintima nesvesnog. Istražuju dušu upoznavajući emocije, otvaraju puteve mogućnosti i perspektiva. Doduše,  izranjaju na različitim mestima jer [...]