Konekcija ili diskonekcija u pravcu inicijative

Autor teksta: Olgica Vučenov Psiholog, psihoterapeut i edukator OLI centra   Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, voljnost da se preuzme prvi korak, kao i odgovornost da se istraje u započetoj aktivnosti. Inicijativa je kada sami prepoznamo ono što treba da  [...]