Gogišnja konferencija u Atini

Naša Ivana Paunović, u svojstvu člana upravnog i izvršnog odbora Evropske asocijacije za savetovanje EAC je u Atini, sa Grčkom asocijacijom za savetovanje organizovala godišnju konferenciju. U saradnji sa Dirkom Rorhom iz Nemačke (predsednikom EAC-a) i Evom Metalidi iz Grčke (potpredsednicom EAC-a), Ivana Paunović [...]