Problemi u komunikaciji

Autori teksta: Ivana Paunović i Jelena Orlandić OLI psihoterapeuti   Komunikacija sa drugima je jedan od najznačajnijih svakodnevnih elemenata našeg života. Svakog dana, najčešće dok prinosimo šolju sa kafom usnama, već smo u komunikaciji sa drugima. To mogu biti naši ukućani, naši najbliži sa [...]

By |2019-07-10T22:08:38+01:00јул 10th, 2019|Članci, Članci, Članci iz medija|

Šta je karakter?

Autor: Oto Fenihel Deo iz knjige: Psihoanalitička teorija neuroza   U »Ja« psihologiji, psihoanaliza pronalazi predmet koji je prisan s drugim psihologijama. Ali njeno shvatanje nesvesnih težnji dopušta joj da ga tretira na različit način. Jasno je da mi ne možemo razumeti neku instancu [...]

By |2019-07-10T16:33:15+01:00јул 10th, 2019|Članci, Članci, Članci iz medija|

Laž i neverbalna komunikacija

Autori teksta: Ivana Paunović i Jelena Orlandić OLI psihoterapeuti   Na ponašanje pored svesnog, veliki uticaj imaju i mehanizmi nesvesnog. Verbalna komunikacija je više pod kontrolom svesti, dok je neverbalna ili „jezik tela“ više pod kontrolom nesvesnog dela ličnosti. Dakle praćenje neverbalne poruke sagovornika [...]

By |2019-07-10T13:26:52+01:00јул 10th, 2019|Članci, Članci, Članci iz medija|

Žalost (za mrtvim) i melanholija

Autor: Oto Fenihel Deo iz knjige: Psihoanalitička teorija neuroza   Da bi osvetlio problem intorjekcije i njenih posledica, Frojd je uporedio melanholiju s normalnim fenomenom žalosti, s kojom je u vezi. Ako dete izgubi svoj objekt, libidinozne pulsije, koje više nisu fiksirane za objekt, [...]

By |2019-07-10T11:37:52+01:00јул 10th, 2019|Članci, Članci, Članci iz medija|