Perverzije

Autor: Oto Fenihel Deo iz knjige: Psihoanalitička teorija neuroza   Perverzne aktivnosti i impulsi »psihopata« (oni s tendencijama za bekstvo, kleptomaniju, upotrebu droga) ponekad su označeni kao kompulsivni simptomi, budući da se pacijent oseća prinuđenim da izvrši patološku akciju. Ali, način na koji se [...]