Telo kao resurs u izgradnji emocionalnih kompetencija

Program Telo kao resurs namenjen je osobama koje se bave pružanjem psihološke podrške i pomoći u individualnom ili grupnom radu. Fokus programa je na razumevanju uloge tela u terapijskom procesu i razumevanju telesnih senzacija klijenata, ali i ka razvijanju praktičnih veština za korišćenje tela u razvoju bazičnih emocionalnih kompetencija.

Program je proistekao iz teorijskih okvira OLI integrativne, psihodinamske psihoterapije, oslanjajući se na modalitete drugih psihodinamskih pravaca.

Teorijskim razumevanjem povezanosti tela i psihe, razvijanjem veština integracije i iskustvenim prolaženjem kroz vežbe - tehnike rada sa klijentima, kandidati će moći da nauče načine procene i unapređenja bazičnih emocionalnih kompetencija putem tela. Istovremeno, lično iskustvo u vežbama tokom programa daće kanditatima smernicne za dalji individualni rad na sebi.

Osnovu rada sa klijentima u okvirima OLI metoda čini rad na razvoju i unapređenju osam bazičnih emocionalnih kompetencija. Imajući u vidu da se bazične emocionalne kompetencije razvijajuj na ranom uzrastu, započinju još preverbalno kroz rane telesne i emocionalne kontakte, put naknadnog razvoja ovih emocionalnih kompetencija moguće je ostvariti kroz psihoterapijski rad koristići telo kao resurs. Telo je značajan resurs u radu sa klijentima, resurs boljeg razumevanja emocionalnih stanja osobe i resurs pomoći i podrške u njenom rastu i razvoju.

Opšti cilj programa

Cilj edukacije jeste osposobljavanje kandidata da prepoznaju, razumeju i koriste telo u radu sa drugim ljudima. Razumevanje telesnih reakcija tokom seansi i upotreba tela u radu na specifičnim problemima. Učenje različitih telesnih tehnika (vežbi) koje se mogu primenjivati u skladu sa relacionim potrebama klijenata, njihovim emocionim stanjima i kompetencijama.

Specifični ciljevi programa

 • Upoznavanje sa bazičnim emocionalnim kompetencijama za obradu emocija i njihov razvoj kroz telesni razvoj, telesnu svesnost i relacione interakcije.
 • Upoznavanje sa osnovama povezanosti tela i emocija (neurofiziološke reakcija na emocije, body memory, somatizacija i drugo).
 • Razumevanje telesnih senzacija, simptoma ili doživljaja i njihovo povezivanje sa emocionalnim iskustvima ili stanjima klijenta (osobe).
 • Upotreba vežbi i tehnika u procesu rada sa klijentima (podizanje nivoa telesne svesnosti i njihovo uključivanje u rad na sebi).
 • Integracija tela i psihe u celinu.

Autor i realizator programa

Autor programa je Marina Brašić, specijalni pedagog i psihoterapeut i edukator O.L.I. Integrativnog psihodinamskog pravca. Više o Marini možete pročitati OVDE.

Kome je namenjena edukacija?

Za edukaciju se mogu prijaviti kandidati koji su u edukaciji za koučing, savetovanje ili psihoterapiju, kao i svršeni psihoterapeuti, savetnici i koučevi svih pravaca i modaliteta.

Način rada

Edukacija je fokusirana na sticanje teorjiskih i praktičnih znanja za prepoznavanje, razumevanje i upotrebu tela i telesnih senzacija u radu sa drugim ljudima. Kandidati će kroz grupni rad, lično iskustvo, praktično provežbavanje tehnika i otvorenu diskusiju razvijati svoje veštine i kompetencije, primene teorijskih saznanja o povezanosti tela i psihe.

Osnove teorijskog rada su različiti psihoterapijski modaliteti: OLI metod – bazične emocionalne kompetencije, Telesna psihoterapija, KBT, geštalt, psihoanaliza i dr.

Trajanje i datumi održavanja

Edukacija traje 36 sati, šest modula po šest sati rada. Realizuje se tokom 3 vikenda na svake dve nedelje.

Svaki susret podrazumeva teorijski deo i praktično provežbavanje teorije kroz tehnike i vežbe unutar grupe.

Datumi realizacije:

 • 23. i 24. mart 2024.
 • 13. i 14. april 2024.
 • 27. i 28. april 2024

Svaki modul traje šest sati, od 15:00-21:00h u navedenim datumima.

Organizacija edukacije

Edukacija se realizuje uživo, u prostorijama OLI centra na Novom Beogradu.

Adresa: Gandijeva 187, Novi Beograd

Kapacitet grupe je 15 polaznika.

Cena i način plaćanja

Cena modula je 7000 RSD, odnosno 42000 RSD za celokupnu edukaciju.

Dinamika plaćanja:

 • Rezervacija mesta: 6.000 RSD (prilikom prijave)
 • 18.000 RSD do 20. marta
 • 18.000 RSD do 20. aprila

Prijava na edukaciju

Ukoliko želite da nam se pridružite na ovom programu, svoju prijavu možete popuniti klikom na dugme:

Nakon prijave, dalja uputstva i instrukcije za plaćanje dobićete putem mejla.

Struktura i sadržaj programa

 • Značaj tela u emocionalnom razvoju. Upoznavanje sa osnovnim emocionalnim kompetencijama i njihov razvoj kroz telesni attachment
 • Preverbalni razvoj i značaj telesnog kontakta
 • Somatska memorija
 • Attachment i telo ( modeli vezivanja, tesni attachment i telesne manifestacije)
 • Telesna svesnost (vežba u grupi)
 • Teorijsko definisanje razvoja mentalizacije, razlikovanje stepena razvoja mentalizacije i uloga tela u procesu razvoja
 • Emocionalni problemi sa razvojem mentalizacije
 • Teorijsko definisanje razvoja neutralizacije, uloga tela u razvoju neutralizacije
 • Emocionalni problemi sa razvojem neutralizacije
 • Vežbe i tehnike rada za obe emocionalne sposobnosti putem tela (vežbe u paru),
 • Indikacije i kontraindikacije
 • Teorijsko definisanje razvoja celovitosti objekta, uloga tela u razvoju celovitog doživljaja sebe i problem u razvoju celovitosti objekta
 • Konstantnost objekta i problemi odsustva konstanstnosti kod klijenata
 • Telesni kontakt kao put razvoja konstantnosti (pogled, dodir,blizina)
 • Problem uspostavljanja konstantnih granica sa sobom i drugima
 • Tehnike i vežbe rada sa klijentima za podsticaj i razvoj ovih emocionalnih sposobnosti (vežbe u grupi i paru)
 • Teorijsko definisanje emocionalne kompetencije za frustraciju i za ambivalenciju
 • Problemi u funkcionisanju osoba nerazvijenih ovih emocionalnih kompetencija
 • Mehanizmi odbrane i mišićno reagovanje na slabo razvijenu toleranciju na frustraciju i ambivalenciju
 • Telesne tenzije i senzacije usled anksioznosti
 • Model SIMBA kao način razumevanja telesnog doživljaja klijenta
 • Vežbe u paru, indikacije i kontraindikacije
 • Emocije i telesne reakcije na određene emocije
 • Telesno usklađivanje sa klijentom - kontakt (glas, pogled,razumevanje telesnog doživljaja)
 • Telo kao sidro pozitivnog emocionalnog doživljaja
 • Telesne vežbe volje i inicijative (u grupi i paru)
 • Telo kao put povezivanja sa klijentom (uvođenje u proces)
 • Korišćenje tela bez dodira u setingu
 • Relacioni odnos terapeut-klijent na telesnom nivou razumevanje i povezivanje
 • Telo kao resurs za razvijanje lične kontrole kod klijenata
 • Evaluacija iskustva

Dodatak: besplatno predavanje

Ukoliko vas je zainteresovala ova tema, možete pogledati predavanje koje je održala Marina Brašić, na temu "Telo i emocije - dva dela jedne celine".

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu