Koučing

Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog kouča u Srbiji (UPSKS) i u Evropi (EAIPCM) i nudi mogućnost članstva u EMCC

Program će osposobiti kouča da:

  • Uspostavi koučing odnos sa klijentom;
  • Radi unutar jasnog teorijskog okvira;
  • Ojača svest o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa;
  • Razvije sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima komunikacije;
  • Poveća razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom
  • Prati i preispituje svoj neprestani profesionalni razvoj uz pomoć mišljenja i procene drugih;
  • Postane svestan i suoči se sa ličnim temama i profesionalnim ograničenjima.

Trajanje

Ukupna edukacija se sastoji od 850 časova:

  • 480 časova edukativnog rada na teoriji i veštinama
  • i 450 sati supervizirane prakse.

Ukupno trajanje edukacije je 2-2,5 godine.

Ko se može prijaviti?

Mogu se uključiti kandidati iz različitih profesija i studenti. Delatnost life coachinga nije ograničena profesijom.
Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova po 45 min. odnosno 12 sati mesečno - jedan fiksirani vikend u mesecu, po 6 sati u subotu i nedelju.
Edukacija se može pohađati uživo u nekom od naših centara ili online.
Cena: 110 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec)

Nivoi i moduli u okviru nivoa

Uvodni modul
Bazični nivo
Napredni nivo
Master nivo
16 časova – 1 (vikend) modul
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
80 časova – 5 (vikenda)
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Uvodni modul
16 časova – 1 (vikend) modul
MODUL:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Bazični nivo
80 časova – 5 (vikenda)
MODULI:
Klikom na modul možete preuzeti pripadajući info-paket.
Napredni nivo
Master nivo

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Filip Stojković

Diplomirani teolog

Olgica Cmiljanović

Master psiholog

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Filip Stojković

Diplomirani teolog
Pogledajte spisak svih edukatora

Supervizija

Program edukacije će obezbediti da edukanti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruženju. Ovo će obično biti formalizovani i ugovoreni koučing odnos. Program će obezbediti supervizore koji su iskusni stručnjaci u svojoj oblasti.

Za dobijanje nacionalnog sertifikata, propisano je 450 sati supervizirane prakse. Supervizirana praksa je edukantov rad sa klijentima pod supervizijom. Na trećoj godini edukacije (na master nivou) edukant može započeti svoju koučing praksu uz nadzor i odobenje supervizora.
Vidi supervizore

Lični rad

Da biste radili sa ljudima, važno je da isto iskustvo prođete na sebi i da se i sami razvijate kako biste pomogli razvoj drugoga. Put do psihodinamskog kouča nije samo edukacija već i posvećenost ličnom razvoju koja ne treba da se zaustavi sa ispunjenjem propisanih standarda.
Lični rad se odnosi na Vaš rad sa psihoterapeutom (odnosno psihološkim savetnikom ili koučem) u ulozi klijenta. Lični rad nije propisan kao obaveza od strane UPSKS–a za koučeve, ali se preporučuje kao dragoceno iskustvo neophodno u daljem radu sa klijentima.
Vidi psihoterapeute

Akreditacije i sertifikati

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EMCC (Evropskog saveta za koučing i mentorstvo). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča (UPSKS), i evropskog sertifikata akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča (EAIPCM), kao i do mogućnosti učlanjivanja u EMCC.

Informacije o aktuelnim upisima, načinu prijavljivanja i ostalim detaljima:

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenuarrow-right