Koučing

Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog kouča u Srbiji (UPSKS) i u Evropi (EAIPCM) i nudi mogućnost članstva i akreditovanja u EMCC Srbija i EMCC-Global (Evropski Savet za Coaching i Mentrostvo). U toku edukacije edukanti se, kroz mentorstvo, pripremaju za individualnu akreditaciju u EMCC-Global na svim nivoima (foundation, practitioner, senior pracititioner).

Program će osposobiti kouča da ovlada sa osam kompetencija profesionalnog kouča (prema indikatorima kompetencija) koje propisuje EMCC Global:

1. Razumevanje sebe:
Pokazuje svest o sopstvenim vrednostima, uverenjima i ponašanju; prepoznaje kako oni utiču na njegovu praksu i koristi ovu samosvest da upravlja svojom efektivnošću u ispunjavanju ciljeva klijenta, a gde je relevantno, i ciljeva sponzora (u poslovnom okruženju).
2. Posvećenost samorazvoju:
Istražuje i poboljšava standarde svoje prakse i održava reputaciju profesije.
3. Upravljanje ugovorom:
Utvrđuje i održava očekivanja i granice ugovora o mentorstvu/koučingu sa klijentom i, gde je to moguće, sa sponzorima.
4. Izgradnja odnosa:
Vešto gradi i održava efikasan odnos sa klijentom, a gde je to prikladno, sa sponsor (naručiocem koučinga).
5. Omogućavanje uvida i učenja:
Radi sa klijentom i sponzorom kako bi doveo do uvida i učenja.
6. Orijentacija na ishod i akciju:
Demonstrira pristup i koristi veštine u podršci klijentu da izvrši željene promene.
7. Upotreba modela i tehnika:
Primenjuje modele i alate , tehnike i ideje izvan osnovnih komunikacijskih veština kako bi se došlo do uvida i učenja.
8. Evaluacija
Prikuplja informacije o efektivnosti sopstvene prakse i doprinosi uspostavljanju kulture evaluacije ishoda.

Psihodinamski integrativni coaching pružiće jasan teorijsko metodološki okvir za:

 • Uspostavljanje dubljeg koučing odnosa sa klijentom uz razumevanje i nesvesne psihodinamike; razumevanje otpora promenama, rada sa prenosom emocija sa važnih osoba iz života klijenta na kouča, paralelnih procesa…  

 • Rad unutar jasnog teorijskog okvira;

 • Ojačavanje svesti o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa; razmevanje nesvesnih obrazaca, dinamike, sekundarnih dobiti od razvojnih zastoja,  uticaja nesvesnih obrazaca na ljudsko ponašanje.

 • Razvoj sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima komunikacije;

 • Povećano razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom

 • Praćenje i preispitivanje svog neprestanog profesionalnog razvoja uz pomoć mišljenja i procene drugih (supervizija, lični rad, mastermind grupe).

 • Proširenje svesnosti i suočavanje se sa ličnim temama i profesionalnim ograničenjima.

Trajanje

 

 • 336 časova teorijsko metodološke edukacije 
 • 160 sati master mind grupe-peer supervizija, peer coaching, vežbe sa kolegama u malim grupama od 3 učesnika.
 • 240 sati : Izučavanje literature, popunjavanje logova, kontinualno profesionalno usavršavanje
 • 250 sati supervizirane prakse (za senior practitioner nivo)

Ukupno trajanje edukacije je 2 godine.

Ko se može prijaviti?

Mogu se uključiti kandidati koji su studenti ili imaju diplomu visoke škole ili fakulteta (bilo kog obrazovnog profila).
Edukacija se odvija dinamikom od 16 časova po 45 min. odnosno 12 sati mesečno - jedan fiksirani vikend u mesecu, po 6 sati u subotu i nedelju.
Edukacija se može pohađati uživo u nekom od naših centara ili online.
Cena: 110 eura po modulu (modul je jedan vikend ili jedan mesec)

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Filip Stojković

Diplomirani teolog

Olgica Cmiljanović

Master psiholog

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije i osnivač OLI metoda

Ivana Paunović

Diplomirani psiholog

Filip Stojković

Diplomirani teolog
Pogledajte spisak svih edukatora

Supervizija

Program edukacije će obezbediti da edukanti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruženju. Ovo će obično biti formalizovani i ugovoreni koučing odnos. Program će obezbediti supervizore koji su iskusni stručnjaci u svojoj oblasti.

Za dobijanje nacionalnog sertifikata, propisano je 250 sati supervizirane prakse. Supervizirana praksa je edukantov rad sa klijentima pod supervizijom. Nakon 6 modula edukacije (kraj Foundation nivoa) edukant može započeti svoju koučing praksu uz nadzor i odobrenje supervizora.
Vidi supervizore

Lični rad

Da biste radili sa ljudima, važno je da isto iskustvo prođete na sebi i da se i sami razvijate kako biste pomogli razvoj drugoga. Put do psihodinamskog kouča nije samo edukacija već i posvećenost ličnom razvoju koja ne treba da se zaustavi sa ispunjenjem propisanih standarda.
Lični rad se odnosi na Vaš rad sa pishodinamskim koučem (može i sa psihoterapeutom) u ulozi klijenta. Lični rad je propisan kao obaveza od strane OLI Centra za koučeve i potrebno je da svaki kandidat prođe barem 10 sati ličnog rada po nivou edukacije, odnosno 30 sati do kraja edukacije.
Vidi psihoterapeute

Akreditacije i sertifikati

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EMCC (Evropskog saveta za koučing i mentorstvo). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča (UPSKS), i evropskog sertifikata akreditovanog integrativnog psihodinamskog kouča (EAIPCM), kao i do mogućnosti učlanjivanja u EMCC.

Informacije o aktuelnim upisima, načinu prijavljivanja i ostalim detaljima:

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenuarrow-right