Marina Brašić

Specijalni pedagog

Specijalni pedagog i psihoterapeut O.L.I. Integrativnog psihodinamskog pravca.

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na smeru za  prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u ponašanju. Nakon fakulteta stručno usavršavanje usmerila ka savetodavnom i psihoterapijskom radu, najpre dece i mladih, a kasnije i odraslih. 

Autorka je i voditeljka brojnih edukativnih radionica, webinara i iskustvenih grupa iz oblasti psihološkog rasta i razvoja ličnosti, kao i ciklusa psiholoških radionica za odrasle „Kako preživeti tinejdžera“, ciklusa iskustvenih radionica „Od zabrinutosti do anksioznosti“, ali i akreditovanog programa namenjenog profesionalcima „Telo kao resurs u izgradnji emocionalnih kompetencija“.

Samostalni je praktičar ALFA (Άλφα – analiza ličnosti, fantazija i asocijacija) i KEG (Keys to Emotional Growth) kartica - projektivnih psihoterapijskih tehnika. Takođe, stekla je sertifikate za samostalni rad sa osobama koje imaju specifične probleme kao što je sertifikat za rad sa telesnim senzacijama i telom u psihoterapiji, i prošla je niz edukacija: Trening rada poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (međunarodna obuka TWI for the Children), Seminar i obuka za savetodavni i psihoterapijski rad sa osobama koje su bile žrtve trgovine, Savetovanje i terapija u tugovanju (međunarodna obuka TWI).

Ima preko 16 godina iskustva u radu sa osobama različitih uzrasnih struktura sa specifičim psihosocijalnim i emocionalnim problemima. Dugi niz godina radila je u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, ali i kao stručna saradnica u NVO sektoru na projektima psihosocijalnog razvoja psihološki i socijalno ugroženih osoba. Posebno se bavi savetodavnim i psihoterapijskim radom osoba koje su bile u traumi ili su preživele neki oblik zlostavljanja i emotivnog zanemarivanja. 

Individualnom i grupnom psihoterapijom bavi se u okviru svog savetovališta u Beogradu, pri čemu radi sa odraslim osobama, ali i adolescentima uzrasta od 16 godina. 

Kontakt:

tel: +381 63 877 16 41

e-mail: marinabrasic@yahoo.com    

web: https://marinabrasic.blogspot.com/ 

FB: https://www.facebook.com/savetovaliste.mb

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu