Milanka Petković

Diplomirani socijalni radnik

Diplomirani socijalni radnik i psihoterapeut O.L.I. integrativnog psihodinamskog pravca.

Diplomu socijalnog radnika stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je završila i specijalističku edukaciju u trajanju od godinu dana i stekla zvanje medijatorke u rešavanju konflikata i mobinga. Kao praktičar, bavi se mentorskim radom na Fakultetu političkih nauka, kao i na Visokoj školi za socijalni rad.

Kao socijalni radnik poseduje bogato iskustvo u oblasti obrazovanja. Zaposlena je u Predškolskoj ustanovi „Vračar“ gde obavlja poslove saradnika za socijalnu zaštitu i medijatora. Bila je i predsednica Udruženja socijalnih radnika u školama i predškolskim ustanovama Republike Srbije. Kao trener komunikacijskih i razvojnih veština, ali i koautor i realizator akreditovanog seminara za zaposlene u obrazovanju „Profesionalna komunikacija i veštine komuniciranja u otklanjanju socijalnih konflikata“, radi na podsticanju edukacije nastavnika i poboljšanju  sveukupnog obrazovnog sistema.

U okviru svoje matične institucije, pored zaštite interesa dece i porodice, radi i socioterapiju bračnih partnera i zaposlenih i sprovodi niz obuka, radionica i seminara, od kojih su najznačajniji: seminar „Socijalna funkcija PU i škola - unapređenje socijalnih veština, veština komunikacije i poštovanja različitosti“, u koautorstvu sa prof. dr. Anom Gavrilović i vaspitačicom Katarinom Radaković; seminar „Živeti, a ne životariti“, koji je usmeren na otkrivanje, usavršavanje i učenje socijalnih veština u cilju osnaživanja ličnosti, kao i na usavršavanje tehnika opuštanja (praktikovanje vežbi za opuštanje i art relaksacije kroz crtanje mandala); prezentacija „Uloga socijalnih radnika u PU u realizaciji programa zaštite dece od nasilja - sa posebnim naglaskom na multidisciplinarnom pristupu problematici“; prezentacija „Profesionalna komunikacija kao siguran preventivni oblik zlostavljanja na radu - mobinga“. Takođe, realizuje autorske radionice namenjene roditeljima, koje se tiču bračne i porodične komunikacije i njenog značaja za razvoj deteta: „Socijalizacija dece po modelu uspešne i neuspešne komunikacije u porodici“ i „Značaj i uticaj porodičnih odnosa na socijalni razvoj dece“. Osim toga, organizuje radionice na raznovrsne teme, kao što su anksioznost, prokrastinacija, sagorevanje na poslu, asertivno ponašanje, aktivno slušanje i mnoge druge. 

Instruktorka je joge i Reiki učitelj, kao i life coach art terapije. Pohađala je trening „Spoznaj snagu svoga uma“ kod svetski poznatog predavača, dr Joa Dispenze i završila sledeće obuke - „Energetska medicina“ kod Alberta Villoldija, „Spajanje znanosti i mudrosti“ kod Gregga Bradena, kao i obuku iz meditativne tehnike kod dr Čopre.

Zainteresovana je i za kreiranje i izradu unikatne odeće, crtanje na materijalima, fraktalno crtanje i crtanje mandala. 

Trenutno je na edukaciji Ruske akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju u trajanju od dve godine.

Živi u Beogradu, gde radi individualnu, grupnu i partnersku psihoterapiju i savetovanje, kao i individualne i grupne coach seanse art mandala terapije. Takođe, radi i online. 

Kontakt:

tel. +381 60 744 41 41; +381 63 106 55 95 

e-mail: petkovicmilanka966@gmail.com

FB profil: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010712763325 

FB strana: https://www.facebook.com/CarstvoMandala 

FB strana: https://www.facebook.com/petkovicmilanka966 

Instagram: https://www.instagram.com/lanka.milanka/ 

web: http://balans365.com/ 

0
рсд 0 ставки

Нема производа у корпи.

crossmenu