Subota20 Januar 2018

Asertivna komunikacija

asertivnost"Asertivna komunikacija" - Iako se asertivnost često pominje kao korisna veština koja nam kada je naučimo, omogućava da se zauzimamo za sebe, a u isto vreme poštujemo i potrebe drugih, ona zahteva neke lične, unutrašnje preduslove da bi bila zaista autentična i efikasna. Opširnije

Neverbalna komunikacija i govor tela

neverbalnakDela govore više od reči. Ako pod dela svrstamo naše ponašanje i pokrete, nauka ovde ima jasan stav i može nam pomoći u razvijanju sopstvenih veština; Neverbalna komunikacija, naši pokreti, gestovi, facijalna ekspresija, dodiri, pogledi, ton glasa  i još po nešto, uvek govore.Pitanje je samo da li tu poruku umemo da razumemo.

Praćenjem neverbalnih poruka, "jezika tela"sagovornika i ovladavanje sopstvenim, od velikog je značaja za uspešnu kominkaciju. Opširnije

Iskustvena radionica:Pokreti koji pričaju priču

pokretikojipricajupricuPokreti koji pričaju priču. Komunikacija čini osnovu međuljudskih odnosa i nema aktivnosti u životu koju možemo odvojiti od nje. Međutim, komunikacija se ne vezuje samo za reči već i za pokret, govor tela, izraz lica, ton glasa i druge elemente neverbalne komunikacije koje koristimo svakodnevno, čak i kada toga nismo svesni.

Neverbalna komunikacija igra značajnu ulogu u sveobuhvatnoj komunikaciji i ima veliki uticaj na našu uspešnost u mnogim oblastima života. Ovladavanje ovim znanjima i veštinom tumačenja neverbalnih poruka značajno doprinosi opštem unapređenju komunikacije. Opširnije

Komunikacija sa "Teškim" ljudima

komunikacijasateskimljudimaKomunikacija sa teškim ljudima. Svakodnevno se suočavamo sa situacijama u kojima ne razumemo u potpunosti ponašanje druge strane, prijatelja, člana porodice, saradnika i drugih ljudi koji nas okružuju; teško je komunicirati sa njima i pridajemo im pridev "teški ljudi", a ponekad se, možda i sami tako osećamo.

Uvid u tuđi ali i sopstveni komunikacioni stil od velikog je značaja za razvoj svake vrste odnosa i unapređenje komunikacije. Opširnije

Efikasna komunikacija i lični razvoj

efikasnakomunikacijaEfikasna komunikacijaEfikasna komunikacija od velikog je značaja za mnoge oblasti života; Biti sa drugima je potreba koja dolazi iz urođene socijalne prirode čoveka. Komunikacija je ono što pravi most između nas i drugih ljudi i ono što nam omogućava da tu svoju prirodu dalje razvijamo i unapređujemo. Komuniciramo svakodnevno, sa porodicom, prijateljima, partnerom, saradnicima, čak i sa nepoznatim ljudima; Zato kvalitet komunikacije određuje kvalitet života.  Opširnije

UPRAVLJANJE SOBOM U PROCESU RAZVODA

1010266 590909727615854 287973839 nRazvodite se!? Osećate se zbunjeno, napeto, u dilemi ste, osećate strah…?Možemo Vam pomoći da svoja iskustva podelite sa onima koji su u sličnoj situaciji ili su kroz nju već prošli.

Često čujemo izreku “Bolje dobar razvod, nego loš brak”, i većina nas bi definisala loš brak vrlo brzo, ali kad je razvod u pitanju, koliko nas ume da nabroji osobine dobrog razvoda? Na dobrom razvodu, kao i na dobroj vezi treba raditi. Ali kako da to činimo? Kada taj proces da započnemo?

“Upravljanje sobom u procesu razvoda” je program koji će vam pomoći da pričajući o sebi i slušajući druge, prepoznate svoja osećanja, svoje želje i potrebe, svoja uverenja i naučite da upravljate svojim emocijama u procesu razvoda. Opširnije

Menadžment besa

Radionica “Menadžment besa“
U toku je formiranje edukativne radionice na temu “Menadžment besa”. Broj učesnika je ograničen. Grupa će brojati do deset članova zarad najoptimalnijeg postignuća za sve učesnike.

Iskustvena radionica: “Kontraveštine u ljubavi i radu”

DO YOU PREFER-Svako ponašanje odraz je određene veštine i strategije, uspeh koliko i neuspeh. Nijedna veština niti strategija nije loša sama po sebi. Vrednuje se u odnosu na cilj.
Kao što su za uspeh potrebne određene veštine, tako su i za neuspeh potrebne "kontraveštine". Razumevajući načine na koje smo neuspešni u ljubavi i radu možemo dublje razumeti zašto je tako i kako to možemo promeniti. Opširnije

Prokrastinacija

prokratsinacija"Prokrastinacija"- "Da nema "zadnjeg časa" nikada ništa ne bih uradio." Opširnije

Ciklus radionica: Sposobnost za ljubav i rad

szljirSposobnost za ljubav i rad. Do razvijene sposobnost za ljubav i rad dolazimo razvojem sedam osnovnih ljudskih sposobnosti za upravljanje emocijama ,a svaka radionica pojedinačno se bavi po jednom sposobnošću kroz razumevanje njenog značaja za razvoj kapaciteta za ljubav i rad. Sposobnost za ljubav i rad teorijska je osnova OLI integrativnog psihodinamskog metoda. Opširnije

Osloni se na sebe

samopouzdanje"Osloni se na sebe"- Jedan od najvažnijih faktora uspeha leži u našem odnosu prema sebi. Samopouzdanje kao jak lični oslonac stičemo i razvijamo tokom celog života. Što više poznajemo sebe, to je jači osećaj da se na sebe možemo i osloniti. Na tom putu možemo sebi pomoći unapređujući naša znanja, otvorenošću za nova pitanja, traženjem odgovora i primenom tehnika koje nam stoje na raspolaganju. Opširnije

Izdanja

Newsletter

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama...

RSSFacebookTwitter

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки